::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM ROK 2000 ::: 

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej


::: "Przez edukację do Europy" - prelekcje dla szkół średnich
::: Zapraszamy przedsiębiorców - dyżur konsultanta
::: Zapraszamy nauczycieli - forum współpracy
::: Cykl edukacyjny dla gimnazjów "Bliżej Europy"
::: Otrzymaliśmy certyfikat
::: Uroczyste otwarcie


::: "PRZEZ EDUKACJĘ DO EUROPY" - PRELEKCJE DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
Z początkiem listopada Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie rozpoczyna program "Przez edukację do Europy" adresowany do uczniów klas maturalnych koszalińskich szkół średnich. W jego ramach oferujemy spotkania na lekcjach poświęcone możliwościom podejmowania studiów o tematyce europejskiej
w kraju i za granicą oraz korzystania z wyjazdów na stypendia do krajów Unii Europejskiej. Maturzyści dowiedzą się na jakich uczelniach i na jakich warunkach można podjąć studia związane z integracją europejską, jakie instytucje oferują stypendia zagraniczne w trakcie studiów, w ramach jakich programów i jakie kryteria (język, średnia ocen, po którym roku studiów) trzeba spełnić by się o nie ubiegać. Zostaną zapoznani również z kwestiami wzajemnego uznawania dyplomów szkół wyższych w UE i co z tego wynika dla nich w przyszłości - po przystąpieniu Polski do Unii.
Jak wynika z naszych doświadczeń i obserwacji tematyka ta cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi planujących swoją dalszą edukację. Ilość odwiedzających RCIE i poszukujących informacji maturzystów skłoniła nas do przejęcia inicjatywy i organizacji spotkań informacyjnych w szkołach. Akcja będzie prowadzona tak długo, jak długo będą zgłaszać się chętni nauczyciele- wychowawcy. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje p. Magdalena Skrzypek tel.3471317 lub w siedzibie RCIE ul. Młyńska 2


::: ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW - DYŻUR KONSULTANTA
Począwszy od wtorku 19 września 2000 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej organizuje stałe dyżury konsultacyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z krajami UE, szczególnie Niemiec.

Tematyka doradztwa prowadzonego przez specjalistę dr inż. Franciszka Stermę obejmuje następujące zagadnienia :
1. Poszukiwanie partnera do współpracy - nawiązywanie kontaktów
2. Rozpoznanie techniczno - ekonomiczne standingu potencjalnego partnera
3. Rozmowy rozpoznawcze i przedkontraktowe
4. Sporządzanie kontraktów
5. Usługi budowlane w RFN
- przepisy ogólne
- kalkulacje, negocjacje i podpisanie kontraktu
-formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę
- realizacja kontraktu
- płatności
6. Eksport i montaż gotowych domów w RFN
- przepisy ogólne
- formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
- wskazówki ekonomiczne
7. Windykacja należności
8. Rozstrzyganie sporów
9. Postępowanie sądowe
10. Organizacja firmy, oddziału-filii, biura reprezentacyjnego w RFN i innych krajach
11 Organizowanie firmy typu joint-venture
Konsultacje i porady w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej są bezpłatnie i będą się odbywać w każdy wtorek w godzinach 12.00 -14.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy osobiście (porady nie będą udzielane przez telefon) do RCIE ul. Młyńska 2


::: ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI - FORUM WSPÓŁPRACY
Wychodząc naprzeciw sugestiom i potrzebom zgłaszanym do nas przez nauczycieli zajmujących się integracją europejską i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich , 6 października 2000 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie rozpoczyna cykl spotkań pod wspólnym hasłem "Forum Współpracy Szkolnych Klubów Europejskich". W naszym zamierzeniu mają one stać się dla nauczycieli i opiekunów klubów, źródłem cennych i pożytecznych informacji z jednej strony oraz okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat działań proeuropejskich w szkołach z drugiej. Nie jest tajemnicą, że integracja europejska jest dla polskiej klasy politycznej powszechnie akceptowanym priorytetem. Gorzej jest ze społeczeństwem, choć badania wykazują, że młodzież jest generalnie prounijna. Większa w tym jednak zasługa zachodniej popkultury, niż konkretnej wiedzy. W polskiej szkole edukacja europejska ma bowiem tylko status ścieżki międzyprzedmiotowej. Oznacza to, że jest tak samo traktowana jak wychowanie seksualne czy edukacja ekologiczna, czyli marginalnie. Rozpoczynając Forum Współpracy chcemy tę sytuację zmienić. Pierwsze spotkanie odbędzie się pod hasłem " Edukacja europejska".

W programie seminarium przewidziane jest omówienie następujących zagadnień:
1. "Edukacja europejska w polskich szkołach"
2. " Kluby Europejskie w szkołach"
- geneza klubów europejskich
- co jest potrzebne, aby założyć klub
- gdzie zgłosić utworzony klub
- jaka procedura jest wymagana
- jak zdobyć środki na działalność klubu
3. Programy pomocowe
a) Socrates - Comenius
- jak znaleźć szkołę do współpracy
- jak napisać projekt
- instytucje koordynujące projekt
b) " Młodzież"
- cele programu
- struktura programu
- informacje o stypendiach
4. Dyskusja
- Sprawy bieżące Szkolnych Klubów Europejskich
- Współpraca między klubami
- Rola Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
- Propozycje działań


::: CYKL EDUKACYJNY DLA GIMNAZJÓW "BLIŻEJ EUROPY"
W maju Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin zrealizowało program pod hasłem "Bliżej Europy". W dwutygodniowej akcji wzięło udział około 1000 uczniów koszalińskich gimnazjów i szkół podstawowych. Młodzi ludzie zapoznali się z ogólnymi wiadomościami na temat historii, instytucji i funkcjonowania Unii Europejskiej. Wzięli również udział w mini referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii. RCIE zaopatrzyło szkoły biorące udział w akcji w komplet materiałów o UE: informatorów, broszur, folderów i plakatów na potrzeby nauczycieli zajmujących się tematyką unijną i Szkolnych Klubów Europejskich.


::: OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT
19 kwietnia 2000 Ośrodek otrzymał status Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej i został włączony do sieci ogólnopolskiej. Decyzję w tej sprawie podjął Komitet Integracji Europejskiej. Uroczyste wręczenie
certyfikatu odbyło się w Warszawie.::: UROCZYSTE OTWARCIE
Zdjęcia z uroczystego otwarcia Ośrodka Informacji Europejskiej 5 kwietnia 2000.Otwarcie Ośrodka Informacji Europejskiej. Uroczyste przecięcie wstęgi przez Roberta Antrettera - przedstawiciela Rady Europy, z prawej Prezydent Koszalina Henryk Sobolewski.


Wizyta w Ośrodku Informacji Europejskiej. Od lewej Katarzyna Szłapka - Kierownik Ośrodka , obok Robert Antretter i Henryk Sobolewski, z tyłu radny Stefan Turowski.


Wpis do księgi pamiątkowej Ośrodka. Od lewej Henryk Sobolewski, obok Robert Antretter.

   AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.

 
tol.gif (82 bytes) toc.gif (82 bytes) tor.gif (79 bytes)
 

::: GALERIA

Nasze działania. Galeria zdjęć.

ZOBACZ !

 

 

::: Czy wiesz, że:

Oferujemy pomoc w poszukiwaniu dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej.

więcej >>>

 

 

 

Opracowanie :
BiT STUDIO
All rights reserved.