::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM ROK 2002 ::: 

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

::: Polska w przededniu integracji z Unią Europejską
::: Przez edukację do Europy
::: Sokrates - Comenius w szkołach
::: EUROGIMNAZJADA 2002
::: Bliżej Europy na wesoło
::: Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich
::: W październiku odwiedzimy z wykładami oraz materiałami informacyjnymi
::: We wrześniu byliśmy w regionie wraz ze stoiskiem promocyjnym i materiałami informacyjnymi
::: Seminarium „Wykorzystanie środków UE na inwestycje związane ze stymulowaniem przedsiębiorczości” 29 listopada 2002
::: Seminarium – warsztaty „Wspólnotowy program Młodzież – możliwości realizacji działań proeuropejskich”

::: Seminarium – warsztaty „Wspólnotowy program Młodzież – możliwości realizacji działań proeuropejskich”
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie we współpracy z Narodową Agencją Programu Młodzież zaprasza nauczycieli oraz instytucje pracujące na rzecz młodzieży na spotkanie „Wspólnotowy program Młodzież – możliwości realizacji działań proeuropejskich”. Część seminaryjna obejmuje kwestie funkcjonowania w Polsce programu: jego organizację, cele i zadania, możliwości finansowania wybranych przedsięwzięć angażujących i adresowanych do młodzieży. Część warsztatowa zawierać będzie zajęcia praktyczne – omówienie formularza wniosku oraz przykładowe wypełnienie aplikacji. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku większego zainteresowania planowane jest zorganizowanie drugiego terminu. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 094 3471317

::: Seminarium „Wykorzystanie środków UE na inwestycje związane ze stymulowaniem przedsiębiorczości”
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie we współpracy z Urzędem Komitetu Informacji Europejskiej organizuje 29 listopada2002 jednodniowe seminarium dla urzędników samorządowych pod tytułem „Wykorzystanie środków UE na inwestycje związane ze stymulowaniem przedsiębiorczości”. Dotyczyć będzie ono kwestii wykorzystania funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych, Funduszu Spójności i programów wspólnotowych oraz zakładania inkubatorów przedsiębiorczości. W trakcie spotkania omawiane będą praktyczne wskazówki dotyczące lektury odpowiednich dokumentów, wnioski płynące z już złożonych projektów, w tym negatywne przykłady, które uzmysłowią najczęściej popełniane błędy. Seminarium poprowadzą specjaliści UKIE oraz Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjnych (CD-ROM z dokumentacją, informatory) przygotowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 094 3471317

::: W październiku odwiedzimy z wykładami oraz materiałami informacyjnymi:
11.10 - Konferencja "Rola samorządów lokalnych w przygotowaniu powiatów i gmin do akcesji Polski z UE" Kołobrzeg
15.10 - szkolenie dla nauczycieli i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich - Szczecinek

::: We wrześniu byliśmy w regionie wraz ze stoiskiem promocyjnym i materiałami informacyjnymi:
7.09 - Dożynki Powiatu Koszalińskiego Bobolice
10.09 - II etap Tour de Pologne Koszalin
13-14.09 - II Dni Europy Polanów
27-28.09 - Prezentacje Gospodarcze Karlino

::: Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich realizowane we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej przy udziale specjalistów Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 18-19 października 2002 na dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i opiekunów SKE. Warsztat obejmuje 18 godzin poświęconych aktywnościom proeuropejskim w szkole oraz organizacji i prowadzeniu klubu. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych w najnowszym pakiecie "Szkolny Klub Europejski. Poradnik" wydanym przez CODN. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma egzemplarz poradnika oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez CODN i UKIE. Zapraszamy opiekunów wszystkich szkolnych klubów europejskich regionu koszalińskiego oraz zarejestrowanych w bazach danych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Szczegółowych informacji dotyczących organizacji szkoleń udzielamy pod numerem telefonu 094 3471317.

::: Bliżej Europy na wesoło
We wrześniu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej rozpoczyna już po raz trzeci swój coroczny cykl edukacyjny adresowany do uczniów gimnazjów Koszalina pt."Bliżej Europy". Zajęcia będą się odbywać we wszystkich szkołach zgłoszonych przez dyrektorów i potrwają od 23 września do 11 października. Tegoroczna formuła ma charakter mniej formalny - zamiast suchej wiedzy encyklopedycznej na temat Unii Europejskiej i zasad jej funkcjonowania - młodzież zostanie zapoznana z najczęściej powtarzanymi mitami i fałszywymi twierdzeniami na temat UE przedstawianymi przez pracowników RCIE w formie anegdot i kolorowych slajdów. Zgłoszenia szkół przyjmowane są w biurze RCIE tel.3471317, rcie@rcie.koszalin.pl 

::: EUROGIMNAZJADA 2002
Startuje druga edycja Eurogimnazjady - ogólnomiejskiego przedsięwzięcia promocyjno - edukacyjnego, w którym udział bierze młodzież wszystkich gimnazjów koszalińskich, celem którego jest propagowanie idei integracji europejskiej wśród lokalnego społeczeństwa.
Podobnie jak w zeszłym roku, organizatorami cyklu imprez pod hasłem "Eurogimnazjada 2002" są Zespół Szkół nr 6, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie, Politechnika Koszalińska Wydział Ekonomii i Zarządzania przy współudziale nauczycieli 13 koszalińskich gimnazjów, a także po raz pierwszy w tym roku Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Koszalinie.
W ramach Eurogimnazjady przewidziane są cztery imprezy, tak dobrane charakterem by uczestnicy mogli wykazać się różnego rodzaju aktywnością i talentami, a także by do udziału mogli włączyć się nie tylko gimnazjaliści i nauczyciele, ale również mieszkańcy miasta.
   
1. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej -18 kwietnia 2002
Rywalizacja 3-osobowych zespołów reprezentujących poszczególne gimnazja. Przebieg konkursu - dwuetapowy - eliminacje szkolne oraz finał miejski. Regulamin i pytania konkursowe opracowane przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. Finał odbędzie się w auli Politechniki Koszalińskiej z udziałem pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz zaproszonych gości z Urzędu Miejskiego, kuratorium, posłów i senatorów Ziemi Koszalińskiej, przedstawicieli sponsorów oraz lokalnych mediów
   
2. Konkurs plastyczny "Najpiękniejsze zakątki Europy"
Konkurs przygotowany i oceniany przez pracowników Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Forma prac - dowolna technika malarska, termin składania prac - 30 kwietnia 2002. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac 12 czerwca podczas sesji kończącej Eurogimnazjadę.

3. Festyn europejski "Dzień Europejczyka" 7 czerwca 2002
Festyn odbędzie się na Rynku Staromiejskim w Koszalinie, w centrum miasta. Poszczególne gimnazja zaprezentują na stoiskach wybrane wcześniej drogą losowania państwa Unii Europejskiej, na ustawionej scenie odbędą się prezentacje kultury państw UE w dowolnej formie - zespoły muzyczne, tańce, inscenizacje historyczne, stroje itp.
Do zabawy włączeni zostaną mieszkańcy miasta Koszalina.

4. Uroczysta sesja kończąca Eurogimnazjadę 2002 - 12 czerwca 2002
W ramach zakończenia przewiduje się sesję naukową "Euroentuzjaści - eurosceptycy", tematem której będzie analiza wyników badań opinii na temat wejścia Polski do UE przeprowadzonych przez młodzież gimnazjalną - uczestników Eurogimnazjady.
Zostanie również rozstrzygnięty konkurs plastyczny połączony z wystawą prac. Laureatom konkursów wiedzy i plastycznego zostaną wręczone nagrody.
Podsumowanie Eurogimnazjady 2002.


::: Polska w przededniu integracji z Unią Europejską
Pod taką nazwą Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje cykl trzech bezpłatnych seminariów informacyjnych adresowanych do mieszkańców Koszalina. 
Seminaria odbędą się w maju, który często traktowany jest jako miesiąc europejski, z racji Dnia Europy (5.05) i Dnia Unii Europejskiej (9.05), a drugiej strony w zamyśle organizatora - Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie stanowić mają odniesienie do rozpoczynającej się również w maju (9.05) oficjalnej kampanii informacyjnej rządu polskiego "Europa bez tajemnic".
Dwugodzinne seminaria, podzielone na część wykładową i panel dyskusyjny poprowadzą pracownicy RCIE Koszalin
Tematyka i terminy:

1. Polska w drodze do Unii Europejskiej - 15 maja 2002 godz.17.00
Zakres poruszanych tematów : Historia kontaktów Polska - UE, Układ Stowarzyszeniowy podstawą dotychczasowych relacji Polska - UE, korzyści i koszty integracji z UE

2. Negocjacje członkowskie Polska - Unia Europejska - 21 maja 2002 godz.17.00
Zakres poruszanych tematów: co to są negocjacje i na czym polegają, aktualny 
stan negocjacji między Polską a UE, najważniejsze kwestie sporne

3. Polska w Unii Europejskiej - 28 maja 2002 godz.17.00
Zakres poruszanych tematów: jak będzie wyglądać przystąpienie Polski do UE, 
zasady referendum narodowego, miejsce Polski we Wspólnotach - kwestie 
suwerenności i tożsamości narodowej

Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej hotelu Arka, wstęp na spotkania wolny, bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych.

::: SE
:::
Przez edukację do Europy
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza do udziału w programie "Przez edukację do Europy" adresowanym do uczniów klas maturalnych. Program jest realizowany tylko w szkołach Koszalina. W jego ramach oferujemy spotkania na lekcjach poświęcone możliwościom podejmowania studiów o tematyce europejskiej w kraju i zagranicą oraz korzystania z wyjazdów na stypendia do krajów Unii Europejskiej. Cykl będzie realizowany w miesiącach luty - marzec 2002. Prosimy o zgłoszenia zainteresowanych nauczycieli - wychowawców do pani Magdaleny Skrzypek, telefonicznie (3471317) lub w siedzibie RCIE ul. Młyńska 2

::: SEM

::: Sokrates - Comenius w szkołach
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na kolejne seminarium informacyjne w ramach Forum Współpracy Nauczycieli i Szkolnych Klubów Europejskich pt:

"Współpraca szkół z partnerami zagranicznymi - program Socrates-Comenius"
4 kwietnia 2002 godz. 11.00
sala 300, III p. Urzędu Miejskiego w Koszalinie


Gościem naszym i Państwa będzie p. Małgorzata Ludwiczek, Koordynator Wojewódzki Programu Socrates-Comenius w województwie zachodniopomorskim.

Głównym zagadnieniem omawianym podczas seminarium będą praktyczne aspekty uczestnictwa polskich szkół w programie Socrates-Comenius, w szczególności zagadnienia dotyczące procedur składnia i pisania wniosków aplikacyjnych do w/w programu. Uczestnicy seminarium otrzymają publikacje:
"COMENIUS 1 - informator dla szkół" oraz " Praktyczny poradnik opiekuna szkolnego klubu europejskiego". Udział w seminarium jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, ul. Młyńska 2, tel/fax 3471317, do dnia 26.03.2002 Liczba miejsc ograniczona.

   AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.

 
tol.gif (82 bytes) toc.gif (82 bytes) tor.gif (79 bytes)
 

::: GALERIA

Nasze działania. Galeria zdjęć.

ZOBACZ !

 

 

::: Czy wiesz, że:

Oferujemy pomoc w poszukiwaniu dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej.

więcej >>>

 

 

 

Opracowanie :
BiT STUDIO
All rights reserved.