::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM ROK 2003 ::: 

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

::: Seminarium i warsztaty z programu UE Młodzież
::: Przez edukację do Unii Europejskiej 2003
::: Przygotuj się na Unię Europejską  
::: Warsztaty dla pracowników samorządu lokalnego
::: EUROGIMNAZJADA 2003
::: Projekt „Z europejskiej półki”
::: Szkolenie Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
::: IV edycja Bliżej Europy 

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie we współpracy z Narodową Agencją Programu Młodzież zaprasza 4 kwietnia 2003 przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, edukacyjnych i innych organizacji pracujących na rzecz młodzieży na spotkanie "Wspólnotowy program Młodzież - możliwości realizacji działań proeuropejskich". Część seminaryjna obejmuje kwestie funkcjonowania w Polsce programu: jego organizację, cele i zadania, możliwości finansowania wybranych przedsięwzięć angażujących i adresowanych do młodzieży. Część warsztatowa zawierać będzie zajęcia praktyczne - omówienie formularza wniosku oraz przykładowe wypełnienie aplikacji. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba uczestników jest ograniczona.. Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel. 094 3471317 

::: Przez edukację do Unii Europejskiej 2003

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza do udziału w programie "Przez edukację do Unii Europejskiej" adresowanym do uczniów klas maturalnych koszalińskich szkół. W jego ramach pracownicy RCIE Koszalin przeprowadzą spotkania na lekcjach, których tematyka będzie obejmować perspektywy edukacyjne i zawodowe młodzieży w obliczu integracji z Unią Europejską, m.in. kwestie uznawalności wyższego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej, możliwości ubiegania się o stypendia w państwach "piętnastki" poprzez ambasady i rodzime instytucje oraz zasady i warunki podejmowania studiów w Unii Europejskiej. Cykl będzie realizowany w przez cały marzec . Jest to już trzecia edycja spotkań. W dotychczasowych dwóch, w roku 2001 i 2002, w 88 spotkaniach udział wzięło w sumie ponad 2500 młodych ludzi.

 

::: Przygotuj się na Unię Europejską

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza mieszkańców miasta na cykl otwartych spotkań informacyjnych pod hasłem „Przygotuj się na Unię Europejską” które odbywać się będą przez trzy kolejne czwartki majowe. Wszystkie spotkania będą zaczynać się o godz.17.00 w sali europejskiej hotelu Arka i będą miały charakter krótkiego wykładu tematycznego i następnie  panelu dyskusyjnego, podczas którego uczestnicy będą mogli zadawać pytania i dzielić się wątpliwościami. Pierwsze spotkanie – 8 maja – poświęcone będzie wynikom negocjacji akcesyjnych i warunkom, na jakich Polska przystępuje do Unii Europejskiej. Poruszane będą najbardziej kontrowersyjne kwestie związane z nabywaniem ziemi przez cudzoziemców, podejmowaniem pracy przez obywateli polskich w UE, kwestiom suwerenności i tożsamości narodowej Polaków w UE. Drugie spotkanie – 15 maja, będzie dotyczyć wpływu jaki będzie miało przystąpienie Polski do UE na życie przeciętnego Polaka. Omówione zostaną sprawy korzyści i zagrożeń dla poszczególnych grup społecznych i zawodowych: młodzieży, przedsiębiorców, rolników, emerytów. Ostatnie spotkanie –22 maja odbędzie się pod hasłem „Głosujemy w referendum”.

Wszystkie spotkania cyklu poprowadzą pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, w trakcie spotkań będzie można otrzymać bezpłatne materiały informacyjne i broszury. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

::: Warsztaty dla pracowników samorządu lokalnego

 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 12-13 czerwca 2003na dwudniowe warsztaty „Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich”.

Program warsztatów oparty jest na szkoleniach Brytyjskiego Funduszu Know - How. Warsztaty adresowane są do pracowników samorządu lokalnego wytypowanych przez swoje urzędy do ubiegania się o fundusze UE w gminach. Celem warsztatów jest praktyczna nauka pisania wniosków, głównie w zakresie finansowym dotyczącym inwestycji.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona (25). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów: 

 

I Dzień

godzina

temat

 

 9.00-  9.15

rozpoczęcie warsztatów

 

9.15- 11.00

możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych

 

11.00-11.15

przerwa na kawę

 

11.15-13.30

identyfikacja, selekcja projektów, etapowanie

 

13.30-14.00

przerwa na posiłek

 

14.00-15.30

logiczna struktura ramowa projektów

 

15.30-17.00

zasady oceny projektów (koszty, efekty)

 

 

II Dzień

 9.00- 11.00

technika obliczania wartości przyszłej i dyskontowania, mierniki wartości projektu

 

11.00-11.15

przerwa na kawę

 

11.15-13.30

analiza nakładów i efektów,obliczanie wartości przyszłej

 

13.30-14.00

przerwa na posiłek

 

14.00-17.00

 

analiza finansowa, kosztorysy, planowanie realizacji projektu, opracowanie budżetu, monitoring, kontrola kosztów

 

17.00-17.10

zakończenie kursu

::: EUROGIMNAZJADA 2003 

To ogólnomiejskie przedsięwzięcie promocyjno - edukacyjne, w którym udział bierze młodzież wszystkich gimnazjów koszalińskich
Celem jest propagowanie idei integracji europejskiej wśród lokalnego społeczeństwa.

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Koszalina (proponowany)
Organizatorzy: Zespół Szkół nr 6
                    Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie
                    Politechnika Koszalińska WEiZ
                    Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Koszalinie
                    przy współudziale nauczycieli 13 koszalińskich gimnazjów 


Terminarz tegorocznych imprez:


1. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej -24 kwietnia 2003
Rywalizacja 3-osobowych zespołów reprezentujących poszczególne gimnazja. Przebieg konkursu - dwuetapowy - eliminacje szkolne oraz finał miejski. Regulamin i pytania konkursowe opracowane zostaną przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Finał odbędzie się w auli Politechniki Koszalińskiej z udziałem pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz zaproszonych gości z Urzędu Miejskiego, kuratorium, posłów i senatorów Ziemi Koszalińskiej, przedstawicieli sponsorów oraz lokalnych mediów

2. Konkurs plastyczny "Zabytki Europy"
Konkurs przygotowany i oceniany przez pracowników Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Forma prac - dowolna technika malarska, termin składania prac - 30 kwietnia 2003. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac 13 czerwca podczas sesji kończącej Eurogimnazjadę.

3. Festyn europejski "Dzień Europejczyka" 2 maja 2003 
Dzień europejski odbędzie się na terenach podożynkowych w Koszalinie, w ramach Miejskiego Pikniku Europejskiego. Poszczególne gimnazja zaprezentują na stoiskach wybrane wcześniej drogą losowania państwa Unii Europejskiej, na ustawionej scenie odbędą się prezentacje kultury państw UE w dowolnej formie - zespoły muzyczne, tańce, inscenizacje historyczne, stroje itp.
Do zabawy włączeni zostaną mieszkańcy miasta Koszalina.

4. Uroczysta sesja kończąca Eurogimnazjadę 2003 - 13 czerwca 2002
W ramach zakończenia przewiduje się młodzieżową sesję naukową "Referendum europejskie", tematem której będzie analiza i porównanie wyników referendów przeprowadzonych przez młodzież gimnazjalną - uczestników Eurogimnazjady w szkołach i ich odniesienie do wyników referendum narodowego
Zostanie również rozstrzygnięty konkurs plastyczny połączony z wystawą prac. Laureatom konkursów wiedzy i plastycznego zostaną wręczone nagrody.
Podsumowanie Eurogimnazjady 2003.

 

::: Projekt „Z europejskiej półki”

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie rozpoczyna realizację nowego projektu własnego pt. „Z europejskiej półki”. Celem przedsięwzięcia jest nawiązanie współpracy z bibliotekami miejskimi i gminnymi regionu byłego województwa koszalińskiego oraz częściowo pilskiego i słupskiego oraz wykorzystanie ich roli kulturalno – edukacyjnej jaką pełnią wśród lokalnej społeczności do propagowania i dystrybucji informacji europejskiej. Badania opinii publicznej pokazują, że mieszkańcy obszarów wiejskich i małych miasteczek czują się najsłabiej poinformowani na temat wszelkich aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zgłaszają bardzo ograniczony i utrudniony dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych publikowanych w formie drukowanej lub w Internecie (wg CBOS wrzesień 2002 poparcie dla integracji wśród mieszkańców wsi wynosiło tylko 47%). Biblioteki gminne i ich wiejskie filie stanowią naturalne i czasem jedyne źródło wiedzy i aktualnej literatury na tych obszarach. Z naszych danych wynika, że część bibliotek z własnej inicjatywy założyło tzw. punkty informacji europejskiej. Celem projektu RCIE jest wykorzystanie potencjału sieci bibliotek w regionie i pomoc przy utworzeniu w nich działów dotyczących integracji europejskiej oraz punktów rozpowszechniania bezpłatnych broszur i informatorów dla mieszkańców, a przez to ułatwienie dostępu do wiedzy. Placówkom współpracującym Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zapewni wsparcie w kompletowaniu „biblioteczki europejskiej” poprzez regularne przekazywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, wsparcie działań promocyjnych (konkursów itp.) oraz szkolenia pracowników w zakresie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej oraz możliwości pozyskiwania przez biblioteki środków na działania proeuropejskie. Wszystkie biblioteki regionu koszalińskiego zainteresowane nawiązaniem współpracy zachęcamy do kontaktu z nami.

 

::: Szkolenie Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje 27 października 2003 bezpłatne szkolenie  "Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Możliwości udziału w programie i zasady pisania wniosków o dotację"

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli szkół, placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży w Koszalinie i regionie byłego woj. koszalińskiego. Program wymian obejmuje młodzież w wieku 12-26 lat. Dlatego mogą z niego korzystać jedynie szkoły ponadpodstawowe. Jego celem jest zapoznanie z możliwościami udziału placówki w wymianie oraz praktyczna nauka pisania wniosku o dotację.

W programie szkolenia przewidziano m.in. przybliżenie celów i zasad funkcjonowania Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), prezentację form działania i wspierania, przedstawienie sposobów szukania placówek partnerskich w Niemczech, wyjaśnienie zasad prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie ze środków PNWM, wskazanie na najczęściej popełniane błędy, omówienie zasad prawidłowego rozliczania wniosków oraz dyskusję i prezentację doświadczeń placówek, które realizowały wymiany młodzieżowe w ramach PNWM w naszym regionie.

Głównym celem programu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży jest wspieranie wymiany uczniów i młodzieży obu krajów. Dotacje są przyznawane na m.in. wizyty i spotkania, praktyki i hospitacje, imprezy dokształcające, podróże do miejsc pamięci, publikacje.

  Zainteresowane szkoły oraz organizacje działające na rzecz młodzieży mogą kontaktować się z RCIE tel.3471317 lub osobiście w biurze przy ul. Młyńskiej 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc TYLKO na formularzu zgłoszenia.
Pobierz formularz [plik Word].

::: IV edycja Bliżej Europy 

Regionalne Centrum Informacji w Koszalinie rozpoczyna 29 września zajęciami w Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Jedności coroczny, czwarty już, cykl edukacyjny "Bliżej Europy" adresowany do najstarszych uczniów klas gimnazjalnych. 
Tegoroczny cykl odbywa się pod hasłem "Ja - młody obywatel Europy". Tematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnienia obywatelstwa europejskiego. Młodzież będzie miała okazję poznać nowe prawa i przywileje, które staną się także ich udziałem po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
Komu przysługuje obywatelstwo europejskie?
Jakie są moje prawa jako obywatela europejskiego?
Na jakich zasadach będę mógł podjąć lub kontynuować naukę w UE?
Czy będę potrzebował zezwolenia by się osiedlić w innym kraju członkowskim i tam podjąć pracę?
Kiedy mogę brać udział w wyborach w kraju, w którym się osiedlam?
Co powinienem zrobić, jeśli uznam że zostały naruszone moje europejskie prawa obywatelskie?
Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzą na spotkaniach z młodzieżą pracownicy RCIE Koszalin. Prelekcje prowadzone będą bezpłatnie i adresowane do III klas gimnazjów. Działaniami zamierzamy objąć około 30 szkół z Koszalina i regionu, czyli ok. 3000 młodzieży. Nauczycielom zostaną przekazane materiały tematyczne do samodzielnego kontynuowania i pogłębiania tematyki w przyszłości. Cykl edukacyjny potrwa miesiąc.

 

   AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.

 
tol.gif (82 bytes) toc.gif (82 bytes) tor.gif (79 bytes)
 

::: GALERIA

Nasze działania. Galeria zdjęć.

ZOBACZ !

 

 

::: Czy wiesz, że:

Oferujemy pomoc w poszukiwaniu dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej.

więcej >>>

 

 

 

Opracowanie :
BiT STUDIO
All rights reserved.