::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM ROK 2004 ::: 

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

::Polska Policja w Unii Europejskiej
::: II edycja „Z europejskiej półki” grudzień 2003 – styczeń 2004  
::: Cykl szkoleń przygotowujących do programu UE Młodzież
::Program Młodzież – szkolenie dla placówek oświatowych i organizacji pozarządowych
::IV edycja cyklu „Przed edukację do UE”  
::Cykl spotkań informacyjnych "Przedsiębiorco, skorzystaj na UE"
::: Seminarium informacyjne programu "EURODESK" – 27.09.2004 r.
::: Cykl spotkań z młodzieżą „Bliżej Europy”  
::: Uwaga przedsiębiorcy! Szkolenie Fundusze UE dla MSP.
::: Uwaga nauczyciele gimnazjów i szkół średnich!

 

::Polska Policja w Unii Europejskiej
Już w tym tygodniu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie będzie realizować na terenie byłego województwa koszalińskiego projekt "Polska policja w UE". Przeprowadzimy szkolenia szczebla kierowniczego policji w Koszalinie i Drawsku Pomorskim. Zakres zagadnień koncentruje się przede wszystkim na Europejskim Nakazie Aresztowania, współpracy sądów w sprawach karnych, uczestnictwie polskiej policji w Systemie Informacyjnym Schengen, współpracy w zakresie ścigania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej. Łącznie odbędą się cztery szkolenia w okresie 19 - 27 lutego 2004. Przekazane również zostaną na potrzeby uczestników broszury tematyczne i publikacje informacyjne.
Projekt "Polska Policja w Unii Europejskiej" stworzony został przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendą Główną Policji. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie struktur Policji do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, poprzez przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat zadań, praw i obowiązków Policji w Unii Europejskiej, przepisów prawnych UE odnoszących się do współpracy Policji w sprawach cywilnych i karnych a także zaangażowanie środowiska Policji w proces członkostwa Polski w UE. Projekt obejmuje serię wykładów informacyjnych na terenie całej Polski, cykl artykułów w "Gazecie Policyjnej" oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i współpracy Policji w krajach Piętnastki dla funkcjonariuszy Policji.  

::: II edycja „Z europejskiej półki” grudzień 2003 – styczeń 2004  
Regionalne
Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie rozpoczęło na początku grudnia realizację II edycji projektu własnego pt. „Z europejskiej półki”. Celem przedsięwzięcia, które zostało zainicjowanie w styczniu 2003, jest nawiązanie współpracy z bibliotekami miejskimi i gminnymi regionu byłego województwa koszalińskiego oraz częściowo pilskiego i słupskiego oraz wykorzystanie ich roli kulturalno – edukacyjnej jaką pełnią wśród lokalnej społeczności do propagowania i dystrybucji informacji europejskiej. W czasie I edycji – w styczniu 2003 -  materiały dotyczące integracji europejskiej przekazano 51 bibliotekom regionu. Przy wsparciu RCIE Koszalin powstały tam tzw. „europejskie półki” - działy dotyczące integracji europejskiej oraz punkty rozpowszechniania bezpłatnych broszur i informatorów dla lokalnych społeczności.

Po zebraniu danych wśród bibliotekarzy, okazało się, że zainteresowanie tą formą współpracy nie maleje, w trakcie kampanii przedreferendalnej większość bibliotek rozdysponowała wszystkie materiały i jest nadal popyt na informację europejską. Stąd decyzja o kontynuacji naszego wsparcia.

Dla zainteresowanych bibliotek RCIE Koszalin przygotowało prawie 120 tys. broszur i ulotek w ponad 50 zakresach tematycznych. Ich dystrybucja oraz wsparcie w organizacji „europejskiej półki” będzie prowadzone do końca stycznia 2004.

 Wszystkie biblioteki regionu koszalińskiego, które jeszcze nie nawiązały współpracy zachęcamy do kontaktu z nami. Akcją kieruje konsultant RCIE Koszalin Szymon Michałkowicz tel. 3471317

 

::: Cykl szkoleń przygotowujących do programu UE Młodzież (listopad – luty)
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Programu „Młodzież” w Szczecinie organizuje cykl szkoleń „Przygotowanie i zarządzanie przedsięwzięciami w ramach programu Młodzież” Składać się ono będzie z czterech etapów prowadzących krok po kroku od zaplanowania działania, poprzez złożenie wniosku, po realizację:

Etap I - seminarium wprowadzające – 15 listopad 2003

Etap II - warsztaty dotyczące przygotowywania przedsięwzięć w ramach Europejskiego Programu „Młodzież” - (10 godzin; grudzień 2003 r., dokładny termin i zasady naboru zostaną podane na seminarium)

Etap III - indywidualne konsultacje i monitorowanie przygotowywanych przedsięwzięć (grudzień - luty)

Etap IV - realizacja własnych przedsięwzięć w praktyce (luty - wrzesień)

„Młodzież” jest europejskim programem pomocowym dofinansowującym wymiany i inicjatywy młodzieżowe oraz pracę wolontariuszy. Program adresowany jest zarówno do młodych ludzi w wieku 15 – 25 lat jak i do osób, które pracują z młodzieżą. Dysponując w Polsce rocznym budżetem 3.500.000 €, „Młodzież” zachęca do podejmowania, a także ułatwia realizację, różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnych, służących jednocześnie indywidualnemu rozwojowi młodych ludzi. Jednym z priorytetów programu w Polsce jest praca z młodzieżą mniej uprzywilejowaną (żyjącą w trudnych warunkach, na obszarach o dużym bezrobociu, ubogą, patologiczną, niepełnosprawną, itp.).

Więcej informacji można uzyskać w biurze RCIE w Koszalinie tel. 094 3471317 u p. Magdaleny Skrzypek. Nabór będzie ściśle ograniczony do instytucji działających na rzecz młodzieży planujących złożyć wniosek do programu na realizację konkretnego przedsięwzięcia  

:: IV edycja cyklu „Przed edukację do UE”

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza do udziału w programie "Przez edukację do Unii Europejskiej" adresowanym do uczniów klas maturalnych koszalińskich szkół. W jego ramach pracownicy RCIE Koszalin przeprowadzą spotkania na lekcjach, których tematyka będzie obejmować perspektywy edukacyjne i zawodowe młodzieży w obliczu integracji z Unią Europejską, m.in. kwestie uznawalności wyższego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej, możliwości ubiegania się o stypendia w państwach UE poprzez ambasady i rodzime instytucje oraz zasady i warunki podejmowania studiów, a także pracy w Unii Europejskiej. Cykl będzie realizowany w przez cały marzec 2004. Jest to już czwarta edycja przedsięwzięcia. W poprzednich, w latach 2001-2003, w 119 spotkaniach wzięło udział ponad 3500 uczestników.

::Program Młodzież – szkolenie dla placówek oświatowych i organizacji pozarządowych

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie i Regionalny Oddział Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ w Szczecinie zapraszają na seminarium połączone z warsztatami wspierającymi rozwój partnerskiej współpracy między organizacjami i grupami młodzieżowymi w ramach Współpracy Transgranicznej w Programie MŁODZIEŻ.
Seminarium adresowane jest do instytucji prowadzących działalność na rzecz młodzieży, które chciałyby rozpocząć, rozwijać i utrwalać współpracę transgraniczną poprzez różne inicjatywy młodzieżowe.
Szkolenie odbędzie się  14 maja 2004 w Koszalinie.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 12 maja 2004 do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 2, tel/fax. 3471317, e-mail: rcie@rcie.koszalin.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Magdaleny Skrzypek. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć ilość miejsc ograniczona.

 

::Cykl spotkań informacyjnych "Przedsiębiorco, skorzystaj na UE"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie oferuje możliwość nieodpłatnego zorganizowania spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2002 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Działania te są realizowane przez RCIE Koszalin w ramach cyklu informacyjnego "Przedsiębiorco, skorzystaj na Unii Europejskiej". Cykl będzie realizowany w terminie 17 maja - 18 czerwca 2004 na terenie wybranych gmin regionu byłego województwa koszalińskiego, tylko we współpracy z lokalnym samorządem.

Ze swojej strony RCIE Koszalin zapewnia wykładowcę oraz materiały dla uczestników (płyty CD oraz broszury informacyjne), natomiast ze strony Starostwa/Urzędu Miasta/Gminy, w razie zainteresowania oczekujemy zapewnienia sali wykładowej wraz z wyposażeniem, tj. rzutnika foliogramów (lub rzutnika multimedialnego) oraz zapewnienia udziału co najmniej 12 osobowej grupy przedsiębiorców z terenu miasta lub gminy - uczestników spotkania.
Udział w spotkaniu dla uczestników jest nieodpłatny. Gmina nie ponosi również żadnych kosztów związanych z wykładowcą.
Spotkanie obejmuje 2-3 godziny, w tym seminarium informacyjne dotyczące poszczególnych programów i działań oraz część roboczą obejmującą panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi uczestników.

W razie zainteresowania prosimy przedstawicieli samorządu lokalnego o kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu, godziny i szczegółów organizacyjnych.
Osoba odpowiedzialna:
Pan Szymon Michałkowicz - konsultant RCIE Koszalin tel. 094 3471317

Aktualne terminy:

28.05.2004 Bobolice

3.06.2004 Ustronie Morskie

7.06.2004 Czaplinek

9.06.2004 Drawsko Pomorskie

15.06.2004 Szczecinek

16.06.2004 Sławno

17.06.2004 Świdwin

24.06 Połczyn Zdrój

29.06.2004 Wałcz

1.07.2004 Borne Sulinowo

::: Seminarium informacyjne programu "EURODESK" – 27.09.2004 r.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w dniu 27 września 2004 (poniedziałek) organizuje bezpłatne seminarium informacyjne „ EURODESK – europejska sieć informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą”. Jest ono adresowane do nauczycieli koszalińskich szkół średnich i przedstawicieli samorządów uczniowskich oraz osób pracujących z młodzieżą.

         Od 1 czerwca 2004 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie jest również Regionalnym Punktem Informacyjnym EURODESKU. EURODESK to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Program funkcjonuje obecnie w 27 krajach. Finansowany jest przez Komisję Europejską oraz rządy państw, które w nim uczestniczą. Jest on kierowany do wszystkich osób, które:

1.      potrzebują informacji na temat jednego z krajów UE

2.      poszukują informacji o szkoleniach i możliwościach zdobywania funduszy w Polsce i Europie

3.      chcą nawiązać kontakty z rówieśnikami lub organizacjami z zagranicy

4.      szukają partnerów do projektu

5.      organizują seminarium, szkolenie lub konferencję i chcą zaprosić na nie młodzież z zagranicy

6.      poszukują pomocy w sprawie związanej z edukacją, Europą lub działalnością młodzieżową.

Seminarium informacyjne „ EURODESK – europejska sieć informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą” ma przede wszystkim pomóc poznać źródło samodzielnego poszukiwania tych informacji.

::: Cykl spotkań z młodzieżą „Bliżej Europy”

W październiku 2004 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje V edycję  cyklu spotkań edukacyjnych „Bliżej Europy” adresowanych do młodzieży gimnazjalnej. Tegoroczne zajęcia będą odbywać się pod hasłem „Prawa dziecka W Unii Europejskiej” i zostaną przeprowadzone w pięciu koszalińskich szkołach. Celem cyklu jest promocja praw człowieka, a w tym wypadku praw najmłodszych. Odbędzie się 20 spotkań, w trakcie których przekazane zostaną młodzieży i nauczycielom informacje na temat praw dzieci w świetle prawodawstwa UE, a zwłaszcza  praw dziecka w przypadku, gdy toczy się dotyczące go postępowanie przed sądem, a przez to uświadomienie możliwości ich ochrony przed przemocą, wykorzystaniem, zaniedbaniem i inną krzywdą psychiczną i fizyczną.

::: Uwaga przedsiębiorcy! Szkolenie Fundusze UE dla MSP.

Fundusze UE dla przedsiębiorstw

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje 16 listopada 2004  nieodpłatne szkolenie dla małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców. Program szkolenia obejmuje 8 godzin zajęć (9.00 – 17.00), w tym  omówienie dostępnych funduszy Unii Europejskiej na rozwój firmy i inwestycje oraz praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku i biznesplanu. Szkolenie jest bezpłatne, lecz liczba miejsc jest ograniczona i o kwalifikacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przyjmuje je oraz informuje o warunkach uczestnictwa p. Szymon Michałkowicz – konsultant RCIE pod nr telefonu 3471317 lub e-mail rcie@rcie.koszalin.pl

 

Program szkolenia:

9.00 – 9.15  Rozpoczęcie szkolenia

9.15 – 10.00 Zasady funkcjonowania MSP na Jednolitym Rynku UE, cztery swobody.

10.00 – 11.30  SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

  • SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – założenia programu, kryteria dostępu, zasady, terminy, omówienie dokumentacji i źródeł informacji.

  • SPO WKP – dotacje na doradztwo – działanie 2.1

  • SPO WKP – dotacje na inwestycje – działanie 2.2.1, 2.3, 2.4

  • SPO WKP – dotacje na promocję eksportu – działanie 2.2.2

11.30 – 12.00 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa – założenia działania, kryteria dostępu, dokumentacja i źródła informacji.
12.00 – 12.30 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich – działanie 2.3 – Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki – cele, zasady, kryteria dostępu.
12.30 – 13.15 Obiad
13.15 – 17.00 – Metody wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz tworzenia biznesplanu.
17.00 – 17.15 Zakończenie Szkolenia

Prowadzący
1.Szymon Michałkowicz – konsultant RCIE Koszalin

2.Stanisława Wierzbicka – doradca podatkowy Ministerstwa Finansów Nr 01591

::: Uwaga nauczyciele gimnazjów i szkół średnich!

 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje 26-27 oraz 27-28 listopada 2004  nieodpłatne dwudniowe szkolenia dla nauczycieli gimnazjów i szkół średnich zajmujących się edukacją europejską w swoich placówkach. Celem organizowanych szkoleń jest podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi metodycznych oraz zapoznanie nauczycieli z nowym pakietem edukacyjnym pt. "Polska w Unii Europejskiej". Szkolenia prowadzone będą przez trenerów akredytowanych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz pakietu edukacyjnego.

Szkolenia są bezpłatne, lecz liczba miejsc jest ograniczona i o kwalifikacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia sygnowane pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły przyjmuje oraz informuje o warunkach uczestnictwa p. Magdalena Skrzypek – konsultantka RCIE pod nr telefonu 3471317 lub e-mail rcie@rcie.koszalin.pl

W pierwszym terminie szkoleni będą nauczyciele szkół średnich, w drugim gimnazjów.

 

   AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.

 
tol.gif (82 bytes) toc.gif (82 bytes) tor.gif (79 bytes)
 

::: GALERIA

Nasze działania. Galeria zdjęć.

ZOBACZ !

 

 

::: Czy wiesz, że:

Oferujemy pomoc w poszukiwaniu dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej.

więcej >>>

 

 

 

Opracowanie :
BiT STUDIO
All rights reserved.