::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM ROK 2005 ::: 

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

::: Szkolenia dla nauczycieli woj. zachodniopomorskiego

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje sesję szkoleniową, która składać się będzie z dwóch szkoleń tematycznych adresowanych do nauczycieli szkół wszystkich szczebli woj. Zachodniopomorskiego:
1.Prawa człowieka i prawa dziecka w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Zakres szkolenia obejmować będzie podstawowe zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki ochrony praw człowieka oraz metodologie pracy w tym zakresie na zajęciach z uczniami.
2.Programy edukacyjne Unii Europejskiej dla szkół. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane programy Młodzież oraz Sokrates Comenius.
Szkolenie obejmie także warsztat filozofii i metodologii pisania wniosków oraz zarządzania projektem.
Sesja szkoleniowa adresowana jest w szczególności do nauczycieli zajmujących się tematyką integracji europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz opiekunów szkolnych klubów europejskich. Ma ono na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli oraz przygotowanie szkół do uczestniczenia w europejskich programach edukacyjnych.
Sesja szkoleniowa odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2005. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków dotacji UKIE "Europa bliżej nas 2005"


 

::: „Jak pracować i działać na rynkach państw Unii Europejskiej”.

 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl 4 spotkań informacyjnych poświęconych funkcjonowaniu na rynku w wybranych państwach Unii Europejskiej. Spotkania są bezpłatne, mają charakter otwarty i będą prezentacją w postaci wykładu na temat podstawowych uregulowań i zagadnień prawnych z zakresu podejmowania pracy, świadczeniu usług oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli polskich w czterech najpopularniejszych pod względem zainteresowania państwach UE. Godzinne spotkania będą odbywać się w czwartki o godz. 13.00 w sali 109, I piętro budynku Centrum Biznesu (dawny NBP) ul. Zwycięstwa 42.

Harmonogram przedstawia się następująco:
Niemcy - 27 października
Francja - 3 listopada
Holandia - 10 listopada
Wielka Brytania - 17 listopada
Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne przygotowane przez RCIE Koszalin oraz płyty CD.

::: Konkurs „Moja szkoła w Unii Europejskiej” wyniki etapu wojewódzkiego

W dniu 25.04.2005 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Oceniającej w konkursie „Moja szkoła w UE – III edycja”. Komisja obradowała w składzie:

Magdalena Skrzypek, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie – Przewodniczący Komisji
Renata Polikowska, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wiceprzewodniczący Komisji
Małgorzata Ludwiczak, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie – Sekretarz Komisji
Gabriela Różycka, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – Członek Komisji

Na konkurs nadesłano łącznie 26 prac, w tym:

  •  19 w kategorii „gimnazja”

  • 7 w kategorii „ szkoły ponadgimnazjalne”

 W wyniku obrad Komisja wyłoniła 6 zwycięskich prac:

 KATEGORIA GIMNAZJA

  • I MIEJSCE – Zespół Szkół w Smolnicy 

  •  II MIEJSCE – Gimnazjum Publiczne nr 2 w Świnoujściu

  •  III MIEJSCE – Gimnazjum nr 1 w Szczecinku

KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  • I MIEJSCE – Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

  • II MIEJSCE – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku

  •  III MIEJSCE – Zespół Szkół nr 3 w Wałczu  

::: Spotkania otwarte w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej        w 2005 roku

RCIE Koszalin zaprasza na wykłady otwarte w swojej siedzibie przy ul.Młyńskiej 2, które odbywają się w czwartki w godz. 15.00 – 16.00. Poniżej przedstawiamy przewidywany harmonogram spotkań:

Marzec
10.03 Fundusze UE dla MSP
24.03 Fundusze UE dla MSP

Kwiecień
14.05 Fundusze UE dla MSP
25.05 Fundusze UE dla MSP

Maj
12.05 I rok Polski w UE - bilans
19.05 I rok Polski w UE - bilans

Czerwiec
2.06 Swobodny przepływ osób
16.06 Swobodny przepływ osób  

Wrzesień
8.09 Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UE
22.09 Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UE  

Październik
6.10 Świadczenia rodzinne w krajach UE
22.10 Świadczenia rodzinne w krajach UE

Listopad
3.11 Dokąd zmierza UE. Traktat konstytucyjny
17.11 Dokąd zmierza UE. Traktat konstytucyjny

Grudzień
1.12  Obywatelstwo europejskie
15.12 Obywatelstwo europejskie

::: Konferencja „Funkcjonowanie firmy w warunkach Jednolitego Rynku Unii Europejskiej”.

 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Centrum Biznesu w Koszalinie zapraszają przedsiębiorców regionu oraz osoby planujące prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenie usług na terenie UE na bezpłatną konferencje szkoleniową pt. „Funkcjonowanie firmy w warunkach Jednolitego Rynku Unii Europejskiej”, która odbędzie się 27 września 2005 w Koszalinie.  

Oferta jest skierowana nie tylko do już funkcjonujących firm, które posiadają nawiązane kontakty biznesowe w krajach UE  i pragną poszerzyć swoją działalność poprzez np. założenie filii, ale również do tych, którzy dopiero planują wejście na rynki UE i świadczenie tam usług, lub założenie samodzielnej działalności gospodarczej, dopiero poszukują partnerów lub zleceniodawców i pragną zaprezentować swoją ofertę.

 Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej, teoretycznej, przedstawione zostaną podstawy prawne funkcjonowania na rynku wewnętrznym UE, z głównym naciskiem na zagadnienia związane ze świadczeniem usług, obrotu towarowego oraz przepływu pracowników. Omówione zostaną zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w cieszących się największą popularnością państwach : Niemczech, Holandii oraz wybranych krajach skandynawskich. Część druga to prezentacja praktycznych możliwości nawiązywania współpracy biznesowej z partnerem z obszaru UE: poszukiwanie kontrahentów, sprawdzanie ich wiarygodności, możliwości promocji własnej oferty na wybranych rynkach unijnych, najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia naszego regionu.

Planowany program konferencji:

10.00 - 11.30  Zasady funkcjonowania Jednolitego Rynku - Cztery swobody

         - Swoboda przepływu towarów
         - Swoboda przepływu usług
        
- Swoboda przepływu osób
        
- Swoboda przepływu kapitału

Zasady i orzecznictwo

11.30 - 11.45 Przerwa
11.45 - 12.45 Zakładanie i prowadzenie i finansowanie działalności gospodarczej w UE na przykładzie wybranych państw (Niemcy, Holandia, skandynawskie)
12.45 - 13.00 Przerwa
13.00- 15.00 Aktywne funkcjonowanie na rynkach UE
        
- poszukiwanie partnerów gospodarczych
        
- wiarygodność partnera (wywiadownie gospodarcze)
        
- bazy danych i ofert współpracy
15.00 - 15.30 Obiad
15.30 - 16.00 Zakończenie i ewaluacja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem udziału w konferencji jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa e-mailem, faksem lub osobiście w biurze Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie ul. Młyńska 2 do 23 września. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela szczegółowych informacji na temat miejsca, czasu i dokładnego harmonogramu konferencji konsultant RCIE Szymon Michałkowicz  tel/fax 3471317,  e-mail:rcie@rcie.koszalin.pl

::: Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej organizuje w dniu 28 września 2005 Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie nauczycielom i uczniom ze szkół województwa zachodniopomorskiego warunków do wymiany dobrych praktyk w realizacji przedsięwzięć dotyczących integracji europejskiej oraz zapoznanie się z możliwościami jakie szkołom i uczniom dało członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Do udziału w tym projekcie, zaproszone zostały szkoły, wyróżniające się dużą aktywnością w sferze edukacji europejskiej. W trakcie zjazdu przewidziano autoprezentację klubów, konkursy oraz wystąpienia przedstawicieli UKIE i Eurodesk.

Program Zjazdu:
10.00 – otwarcie Zjazdu przez przedstawiciela RCIE i UKIE
10:15 – 13:15 – Prezentacja dokonań i najważniejszych przedsięwzięć wybranych klubów w minionym roku szkolnym (prezentacje multimedialne wybranych klubów)
13:15 – 13.45 – Dyskusja nad kierunkami dalszych działań w ramach aktywności klubowej – Dagmara Sobczyk CIE UKIE, Wawrzyniec Pater Krajowy Punkt Informacji Europejskiej EURODESK, Magdalena Skrzypek RCIE Koszalin
13.45 – 15.15 – EURODESK szansą dla młodzieży – prezentacja założeń programu oraz możliwości jakie stwarza, m.in. poszukiwania partnerów klubów i organizacji w państwach UE, korzystania z programów międzynarodowych i bilateralnych, uczestnictwa w międzynarodowych akcjach i przedsięwzięciach – Wawrzyniec Pater Krajowy Punkt Informacji Europejskiej EURODESK
15:15 – 15:45 – obiad

15:45 – Wnioski i zakończenie Zjazdu.

::: Spotkania informacyjne nt. funduszy UE

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na cykl spotkań informacyjnych realizowany w ramach programu Ministerstwa Gospodarki "Krok do funduszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Spotkania mają charakter otwarty, są bezpłatne i adresowane m.in. do przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Polsce.
Przewidywany harmonogram spotkań informacyjnych przedstawia się następująco:
 

23 maja

Środki inwestycyjne z funduszy strukturalnych UE dla firm.

25 maja

Jak założyć firmę z funduszy UE?

30 maja

Jak Polska korzysta z funduszy UE?

1 czerwca

Środki inwestycyjne z funduszy strukturalnych UE dla firm.

3 czerwca

Jak założyć firmę z funduszy UE?

7 czerwca

Pomoc z funduszy UE dla bezrobotnych

20 czerwca

Środki inwestycyjne z funduszy strukturalnych UE dla firm.

22 czerwca

Jak założyć firmę z funduszy UE?

24 czerwca

Pomoc z funduszy UE dla bezrobotnych

 Spotkania będą odbywać się zawsze od godziny 15.00 w sali 109 (I piętro) w budynku Centrum Biznesu (dawny NBP, wejście boczne od ul. Połtawskiej)

::: Szkolenie dla samorządowców z zakresu prawa europejskiego

 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie pracownikom administracji zagadnień związanych z systemem prawnym Unii Europejskiej i prawnej pozycji osób posiadających obywatelstwo europejskie w świetle obecnych regulacji. Omówione zostaną również zmiany w w/w kwestiach proponowane w Traktacie Konstytucyjnym. 
Tematyka szkolenia „Prawo UE i obywatel. Stan obecny i proponowane zmiany w Traktacie Konstytucyjnym” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na informacje jakie zgłaszali pracownicy administracji szukając odpowiedzi na pytania petentów. Ma ono również na celu przygotowanie do bezproblemowego poruszania się w systemie prawnym Unii Europejskiej oraz zdobycie wiedzy dotyczącej prawidłowego stosowania przez organy administracji prawa europejskiego.
Szkolenie poprowadzi dr Izabela Gawłowicz – specjalista z Katedry Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Szczecińskiego

Szkolenie planowane jest na 26 lipca 2005 w Koszalinie. Szerszych informacji udziela konsultantka RCIE Magdalena Skrzypek pod numerem tel.094 3471317, rcie@rcie.koszalin.pl

Przewidywany program szkolenia:
10.00 - 11.30 System prawny UE a prawo  krajowe w świetle obecnych regulacji prawnych. Planowane zmiany. 
11.30 -12.00 Europejskie wartości w świetle Karty Praw Fundamentalnych
12.00 - 12.15 Przerwa
12.15 - 12.45 Najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańca gminy regulacje prawa Unii Europejskiej.  Pozycja prawna obywatela UE.
12.45 - 13.15 Instytucje UE a obywatel (skarga do Komisji Europejskiej i petycja do Parlamentu Europejskiego, skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości)
13.15 - 13.45 Pozycja państwa w prawie europejskim – zasada subsydiarności i proporcjonalności
13.45 - 14.00 Przerwa
14.00 - 14.30 Traktat Konstytucyjny – polski punkt widzenia. 
14.30 -15.00 Postępowanie oraz możliwości dalszego rozwoju integracji europejskiej bez Traktatu Konstytucyjnego. Możliwe scenariusze zdarzeń.
15.00 -15.30 Obiad

15.30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

::: Szkolenie dla samorządowców "Aplikowanie i wdrażanie INTERREG w woj. zachodniopomorskim”

 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje bezpłatne szkolenie na temat Programu INTERREG dla pracowników administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego realizowane w ramach projektu „Europa bliżej nas 2005” dofinansowanego przez UKIE.

   Szkolenie odbędzie się 28 czerwca 2005 w Koszalinie i jest kontynuacją tematyki realizowanej w ramach szkolenia w listopadzie 2004. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowych informacji udziela konsultant RCIE Koszalin – Szymon Michałkowicz, pod numerem (094) 3471317.

Program szkolenia:
Aplikowanie i wdrażanie INTERREG w woj. zachodniopomorskim

9.00 - 10.00 Szczegółowy opis ścieżki koncepcji wniosku do Interregu IIIA oraz droga formalnej aplikacji
10.00 - 11.00 Omówienie priorytetów i działań Programu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które jeszcze nie są wyczerpane na lata 2004-2006
11.00 - 11.15 Przerwa
11.15 - 12.45 Zagadnienia związane z fiszką projektową, najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
12.45 - 13.00 Przerwa
13.00 - 13.45 Kwalifikowalność projektu i kwalifikowalność kosztów
13.45 - 14.30 Poprawność merytoryczna załączników
14.30 - 15.30 Obiad

15.30 - 16.00 Ewaluacja szkolenia i zakończenie

::: Przedsiębiorco skorzystaj na UE

W kwietniu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje we współpracy z lokalnymi samorządami II edycję cyklu spotkań dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców regionu poświęconych tematyce pozyskiwania funduszy UE na rozwój i inwestycje w firmach. Na spotkaniach przedsiębiorcy otrzymają informacje na temat dostępnych funduszy UE oraz  ocenę możliwości ich wykorzystania pod kątem planowanych przez nich działań.

3-4 godzinne spotkania obejmują 2 części: część informacyjną poświęconą omówieniu poszczególnych działań, w ramach których przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie, czyli:

1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działania: 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo, 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, 2.3 Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje, 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska);

2. ZPORR 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa;
oraz przewidywany do uruchomienia Phare 2003 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Program tej części obejmuje prezentację wymienionych funduszy UE – warunki i kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, procedury ubiegania się o dofinansowanie i jego przyznawania, wstępną ocenę możliwości otrzymania dotacji, terminy oraz zapoznanie z  dokumentacją
W ramach drugiej części „Pytania i odpowiedzi”  będzie możliwość zadawania pytań i doprecyzowania kwestii indywidualnych wynikających z charakteru prowadzonej przez uczestników działalności gospodarczej i planowanych przez nich działań.
Przedsiębiorca otrzyma  wstępną ocenę możliwości wykorzystania funduszy pod kątem planowanych przez niego działań.

RCIE Koszalin zaplanowało następujące terminy szkoleń:
11 kwietnia – Borne Sulinowo
14 kwietnia – Czaplinek
15 kwietnia – Darłowo
18 kwietnia – Połczyn Zdrój
19 kwietnia – Sianów
21 kwietnia – Mielno
22 kwietnia – Białogard
27 kwietnia – Sławno
28 kwietnia – Polanów

Zainteresowani szczegółami mogą się kontaktować z RCIE Koszalin lub Urzędami Miasta lub Gminy, we współpracy z którymi cykl jest realizowany.

Jednocześnie zapraszamy przedsiębiorców z Koszalina, którzy są zainteresowani tematyką funduszy na indywidualne konsultacje i doradztwo w tym zakresie do biura RCIE w Koszalinie ul. Młyńska 2. Są one prowadzone codziennie w godzinach 9.00 -16.00 (w kwietniu poza terminami szkoleń wyjazdowych realizowanych przez RCIE).

::: Seminarium Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej

Rada Europy ogłosiła rok 2005 Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Przedsięwzięciu przyświeca hasło "Żyć i uczyć się w demokracji" w celu podkreślenia kluczowej roli edukacji w promowaniu praw człowieka, kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich i budowaniu demokratycznych

Zamiarem Rady Europy jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji, zarówno formalnej jak i nieformalnej, dla wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji. Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej ma na celu  również wzmocnienie  rangi  edukacji obywatelskiej w szkolnych programach nauczania i świadomości społecznej, a także elementów kultury demokratycznej w samej szkole.

Mając na uwadze dużą aktywność i otwarcie szkół i instytucji działających na rzecz młodzieży w regionie koszalińskim na wszelkie nowe inicjatywy dotyczące edukacji europejskiej, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje 14 marca 2005 seminarium informacyjne dotyczące Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej adresowane do nauczycieli oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży. Spotkanie poprowadzi specjalista z Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – wojewódzki koordynator Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej w województwie zachodniopomorskim. Dodatkowe informacje można zasięgnąć w biurze RCIE tel. 3471317, gdzie przyjmowane są również do 10 marca zgłoszenia uczestnictwa w seminarium.  

::: Młody przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie realizuje w marcu 2005 cykl edukacyjny „Młody przedsiębiorca w UE”.

Przedsięwzięcie jest adresowane do szkół ponadgimnazjalnych Koszalina i realizowane na lekcjach „Podstawy przedsiębiorczości”. Głównym założeniem cyklu jest nabycie przez uczniów wiedzy o wewnętrznym rynku UE  opartym na swobodzie przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz  funduszach UE na rozwój przedsiębiorczości, a przez to zdobycie umiejętności przygotowującej ich do przyszłego, aktywnego i swobodnego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Przewidujemy przeprowadzenie ok. 60 godzin zajęć w 10 szkołach (po 2 godziny w trzech wytypowanych przez szkołę klasach)

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać się do biura RCIE tel. 3471317 osoba kontaktowa: Magdalena Skrzypek

 

   AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.

 
tol.gif (82 bytes) toc.gif (82 bytes) tor.gif (79 bytes)
 

::: GALERIA

Nasze działania. Galeria zdjęć.

ZOBACZ !

 

 

::: Czy wiesz, że:

Oferujemy pomoc w poszukiwaniu dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej.

więcej >>>

 

 

 

Opracowanie :
BiT STUDIO
All rights reserved.