::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM ROK 2007 ::: 

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

::: "Dzień otwarty Schengen" w biurze RCIE Koszalin
5 grudnia 2007 w biurze RCIE w godz. 9.00 - 16.00 udzielane będą informacje i konsultacje prawne, kierowane do obywateli wyjeżdżających do państw UE i EOG należących do strefy Schengen, a wśród nich, również do tych borykających się w przeszłości z naruszeniem prawa na terenie innych państw UE, co skutkuje umieszczeniem ich danych w systemie SIS i wynikającymi z tego konsekwencjami.
Podczas "dnia otwartego Schengen" każda zainteresowana osoba będzie mogła się dowiedzieć, co należy zrobić, aby sprawdzić czy nadal figuruje w systemie SIS, jakie dokumenty należy przedłożyć oraz do jakiej instytucji się zwróć. Udzielane będę również porady z zakresu składania wniosków o wykreślenie z systemu SIS - na jakie przepisy należy się w tym wypadku powołać, do jakiej instytucji złożyć odwołanie oraz jakich argumentów użyć, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Serdecznie zapraszamy!


::: IV edycja szkoleń "Przedsiębiorco skorzystaj na UE"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie realizuje coroczny cykl spotkań z przedsiębiorcami na temat możliwości pozyskiwania dotacji i pożyczek finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. IV edycja będzie realizowana w listopadzie 2007 na terenie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego. W ramach spotkań omówione zostaną działania adresowane do miko-, małych i średnich firm w ramach programów na lata 2007 - 2013, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko. Przedstawiona zostanie również oferta pożyczek finansowanych ze środków unijnych, których dysponentem jest Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.
Spotkanie obejmuje minimum 2 godziny, w tym seminarium informacyjne dotyczące poszczególnych programów i działań oraz część roboczą obejmującą pytania i odpowiedzi. Zainteresowani szczegółami mogą się kontaktować z RCIE Koszalin (osoba odpowiedzialna: Rafał Nagórski - konsultant RCIE tel. 094 3471317) lub Urzędami Miasta lub Gminy, we współpracy z którymi cykl jest realizowany. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
09.11 - Połczyn Zdrój, godz.12.00
12.11 - Drawsko Pomorskie, godz.11.00
14.11 - Sianów, godz.12.00
19.11 - Borne Sulinowo, godz.11.00
20.11 - Czaplinek, godz.10.00
23.11 - Świdwin, godz.10.00
26.11 - Kalisz Pomorski, godz.12.00
28.11 - Złocieniec, godz.10.00
29.11 - Koszalin, godz.12.00


::: Seminaria informacyjne z cyklu "Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych w UE" część listopadowa

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na drugą część cyklu seminariów poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanym z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych w UE. W listopadzie zaplanowano 2 spotkania:
20 listopada - "Zasiłki dla bezrobotnych w UE"
23 listopada - "Świadczenia zdrowotne w UE"
Zapraszamy na spotkania o godz. 13.00 do sali 109 ul.Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny


::: Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Woj. Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu i Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zapraszają na VII Forum Szkolnych Klubów Europejskich, pt. "Unia Europejska od Atlantyku po Morze Czarne", które odbędzie się 16 listopada 2007 roku w Centrum Konferencyjnym WTC Poznań, ul. Bukowska 12 w Poznaniu, w godzinach od 11.00 do 15.00.
Ideą VII Forum Szkolnych Klubów Europejskich jest zachęcenie wielkopolskiej i zachodniopomorskiej młodzieży do aktywnego włączania się w dyskusje o ważnych kwestiach społecznych i kulturalnych w Polsce i Europie, a także jest okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć szkół oraz klubów europejskich. Tegoroczne Forum ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi państwami członkowskimi, które w styczniu 2007r. wstąpiły do Unii Europejskiej jak i przybliżenie aktualnych działań realizowanych przez Unię Europejską podczas prezydencji portugalskiej. Ponadto celem spotkania jest przybliżenie młodzieży drogi tych państw do członkostwa w Unii Europejskiej, ukazanie Bałkanów jako regionu multietnicznego, którego wyjątkowość przez wieki kształtowana była przez wpływy wielu tradycji kulturowych.
Karta zgłoszeniowa oraz aktualny program VII Forum SKE znajdują się na stronie internetowej http://www.rcie.poznan.pl/
Sprawy organizacyjne VII Forum SKE w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej prowadzi pani Beata Rogalewska, (tel. 061 852-49-48, fax. 061 852 41 46, rcie@rcie.poznan.pl)
Zgłoszenia na VII Forum SKE przyjmowane są do dnia 14 listopada 2007 r. w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, wyłącznie faksem, pod numerem (0-61) 852-41-62 lub e-mailem rcie@rcie.poznan.pl


::: Seminaria informacyjne z cyklu "Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych w UE"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na cykl seminariów poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanym z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych w UE. W październiku zaplanowano 2 spotkania:
23 października - "Świadczenia rodzinne w UE"
26 października - "Emerytury i renty w UE"
Podjęcie pracy w dowolnym państwie UE niesie za sobą prawo skorzystania z systemu zabezpieczenia społecznego danego kraju. Jednym z najpopularniejszych świadczeń pobieranych przez Polaków pracujących za granicą jest zasiłek rodzinny, który przysługuje nawet wtedy, gdy współmałżonek i dzieci pozostają w Polsce. Pierwsze z zaplanowanych seminariów poświęcone będzie informacjom prawnym i praktycznym wskazówkom jakie wymogi należy spełnić, gdzie się zgłosić i jakie dokumenty przygotować by otrzymywać świadczenie. Drugie seminarium poświęcone będzie warunkom nabywania świadczeń emerytalnych i rentowych w państwach UE oraz zasadzie ich przekazywania po powrocie do Polski.
Zapraszamy na spotkania o godz. 13.00 do sali 109 ul.Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny


::: Spotkania z młodzieżą "W jakim stopniu członkostwo w Unii Europejskiej wpłynęło na rozwój mojego miasta"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie realizuje cykl prelekcji dla młodzieży "W jakim stopniu członkostwo w UE wpłynęło na rozwój mojego miasta". Głównym celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych korzyści wynikających dla naszego środowiska lokalnego i miasta z członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas prelekcji, które będą prowadzić konsultanci RCIE Koszalin, uczniowie dowiedzą się co zmieniło się w ich otoczeniu dzięki dotacjom z funduszy UE. Zaprezentowane zostaną przykłady nowych inwestycji w Koszalinie oraz przedsięwzięć kulturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Prelekcje będą również doskonałym forum do stworzenia giełdy pomysłów młodych mieszkańców naszego miasta odnośnie tego, co i w jaki sposób mogłoby się jeszcze zmienić za unijne pieniądze w naszym mieście. Projekt ten jest ważną inicjatywą edukacyjną mająca na celu kształtowanie postaw obywatelskich u młodzieży, budujący poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją.
Elementem spotkań będzie ponadto dyskusja co zrobić by lepiej wykorzystywać fundusze płynące z Brukseli oraz zaproszenie do udziału w konkursie organizowanym przez Reprezentację Komisji Europejskiej w Warszawie pod hasłem "Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?" Prelekcje prowadzone będą we wrześniu i październiku 2007 w koszalińskich szkołach średnich. Przewidujemy udział w cyklu 5-7 placówek. Pierwsze spotkanie z młodzieżą odbędzie się w poniedziałek 24 września w V LO należącym do Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie.
Projekt realizowany jest w ramach dotacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej "Informacja europejska w regionach 2007".


::: Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu "Moja szkoła w UE"

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI OCENIAJĄCEJ PROGRAM
"MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ " - V EDYCJA

1. W dniu 25.04.2007 r. w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Oceniającej. Komisja obradowała w składzie:

 • Magdalena Skrzypek, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie - Przewodniczący Komisji
 • Anna Majewska-Kubiak , Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Anna Wieczorek, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Sekretarz Komisji
 • Natasza Górecka, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Członek Komisji
 • Zbigniew Oleszczuk, Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Członek Komisji

  2. Na konkurs nadesłano łącznie 15 prac, w tym:

 • 11 w kategorii "gimnazja"
 • 4 w kategorii "szkoły ponadgimnazjalne"

  3. W wyniku obrad Komisja wyłoniła 6 zwycięskich prac:

  KATEGORIA GIMNAZJA:

  I MIEJSCE - Zespół Szkół w Przecławiu
  II MIEJSCE - Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Grzmiącej
  III MIEJSCE - Gimnazjum, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

  KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  I MIEJSCE - II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie
  II MIEJSCE - Zespół Szkół nr 3 w Wałczu
  III MIEJSCE - Liceum Ogólnokształcące im. K.K Baczyńskiego w Resku


  Spotkania otwarte w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w II półroczu 2007 r.
  06.09. Edukacja w UE
  20.09. Edukacja w UE

  04.10 Poradnik obywatelski. Jestem Europejczykiem
  18.10 Poradnik obywatelski. Jestem Europejczykiem

  08.11 Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  22.11 Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  06.12 Źródła informacji o UE
  13.12 Źródła informacji o UE


  Europejska Debata Publiczna - Komentarze czytelników


  W ramach realizacji dotacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej "Europa bliżej nas 2006" Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie publikowało przez pięć tygodni, od 8 listopada do 6 grudnia 2006, na łamach Głosu Koszalińskiego cykl artykułów, dając jednocześnie możliwość czytelnikom wyrażenia swoich opinii w poruszanych kwestiach. Prezentujemy treść artykułów oraz najciekawsze komentarze nadesłane do nas. Czytaj...

  Chcesz prowadzić działalność na rynku brytyjskim?

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na seminarium informacyjne pt. "Prowadzenie aktywności gospodarczej przez polskie firmy na rynku brytyjskim - uwarunkowania prawne". Seminarium adresowane jest do tych wszystkich osób, które mają zamiar aktywnie działać na rynku brytyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem firm jednoosobowych, mikroprzedsiębiorców i małych firm. Odbędzie się 9 października 2007 o godz. 13.00 w sali 109 ul.Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawniej NBP). Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Dodatkowe informacje: RCIE Koszalin tel. 094 3471317
  Coraz więcej polskich podmiotów gospodarczych, podejmuje współpracę z kontrahentami brytyjskimi. Z uwagi na otwarty od trzech lat rynek pracy, "przetarte" już przez Polaków ścieżki, a co za tym idzie większą odwagę w prowadzeniu aktywności gospodarczej, nie tylko w charakterze pracowników najemnych oraz stosunkowo duży potencjał, dla wielu polskich przedsiębiorców, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej Wielka Brytania jest coraz najczęściej wybieranym celem ekspansji na rynki zagraniczne. Osiągnięcie sukcesu gospodarczego na rynku brytyjskim w dużej mierze zależy nie tylko od ekonomicznego zmysłu przedsiębiorcy, ale przede wszystkim od znajomości prawnych regulacji, które rządzą tamtejszym rynkiem. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną przez pracowników RCIE uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynku brytyjskim przez podmioty polskie w zakresie:
  - świadczenia usług transgranicznych
  - zakładania samodzielnej działalności gospodarczej
  - rejestracji filii lub oddziału w Wielkiej Brytanii
  Omówione zostaną procedury samozatrudnienia, jak też dokonywania rejestracji filii lub oddziału firmy już istniejącej. Polskie firmy będą mogły się dowiedzieć w jaki sposób dopełnić formalności związanych z wykonywaniem usługi transgranicznej na rynku brytyjskim - jak sporządzić umowę o świadczenie takiej usługi, aby uniknąć zarzutu pozorowanej umowy o pracę, w jaki sposób oddelegować pracowników do wykonania takiej usługi oraz jakich procedur administracyjnych należy dopełnić w Wielkiej Brytanii.


  Chcesz wiedzieć jak prowadzić biznes na rynku niemieckim?

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 19 września na seminarium informacyjne pt. "Prowadzenie aktywności gospodarczej przez polskie firmy na rynku niemieckim - uwarunkowania prawne".
  Coraz więcej polskich podmiotów gospodarczych, podejmuje współpracę z kontrahentami niemieckimi. Z uwagi na dobre kontakty gospodarcze oraz stosunkowo duży potencjał gospodarczy, dla wielu polskich przedsiębiorców, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej Niemcy są pierwszym i najczęściej wybieranym celem ekspansji na rynki zagraniczne. Osiągnięcie sukcesu gospodarczego na rynku niemieckim w dużej mierze zależy nie tylko od ekonomicznego zmysłu przedsiębiorcy, ale przede wszystkim od znajomości prawnych regulacji, które rządzą tamtejszym rynkiem.
  Na spotkaniu zaprezentowane zostaną przez pracowników RCIE uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynku niemieckim przez podmioty polskie w zakresie:
  - świadczenia usług transgranicznych
  - zakładania samodzielnej działalności gospodarczej
  - rejestracji filii lub oddziału w Niemczech
  Omówione zostaną procedury samozatrudnienia, jak też dokonywania rejestracji filii lub oddziału firmy już istniejącej. Polskie firmy będą mogły się dowiedzieć w jaki sposób dopełnić formalności związanych z wykonywaniem usługi transgranicznej na rynku niemieckim - jak sporządzić umowę o świadczenie takiej usługi, aby uniknąć zarzutu pozorowanej umowy o pracę, w jaki sposób oddelegować pracowników do wykonania takiej usługi oraz jakich procedur administracyjnych należy dopełnić w Niemczech.

  Seminarium adresowane jest do tych wszystkich osób, które mają zamiar aktywnie działać na rynku niemieckim , ze szczególnym uwzględnieniem firm jednoosobowych, mikroprzedsiębiorców i małych firm. Odbędzie się 19 września 2007 o godz. 13.00 w sali 109 ul.Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu dawniej NBP). Wstęp wolny serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Dodatkowe informacje: RCIE Koszalin tel.094 3471317


  Dotacje UE dla przedsiębiorców w Zachodniopomorskim coraz bliżej - otwarte spotkanie informacyjne 4 lipca 2007

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE) w Koszalinie zaprasza 4 lipca 2007 na otwarte spotkanie informacyjne, na którym będzie można poznać aktualnie dostępne szczegóły proponowanych działań inwestycyjnych dla mikro-, małych i średnich firm w ramach RPO. Odbędzie się ono w sali 109 budynku CB przy ul.Zwycięstwa 42 o godz.13.00.
  Zakończyła się pierwsza tura negocjacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 16 województw z Komisją Europejską. Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowana większość uwag wniesionych przez KE została uzgodniona i strony osiągnęły porozumienie. Na początek lipca planowane jest przekazanie poprawionych programów do Brukseli, a na początku sierpnia zakończy się druga tura negocjacji Regionalnych Programów Operacyjnych. Minister Grażyna Gęsicka przewiduje, że "po akceptacji RPO przez Komisję, przyjęciu programów przez Zarządy Województw, a następnie uchwały Rady Ministrów w sprawie dofinansowania RPO oraz podpisaniu kontraktów wojewódzkich, pierwsze konkursy ruszą jesienią tego rok".
  W RPO Woj. Zachodniopomorskiego środki na inwestycje, doradztwo i działania proeksportowe dla przedsiębiorców zostały ulokowane w I osi priorytetowej Gospodarka-Technologie-Innowacje. Na działania realizowane w ramach tej osi przeznaczono 195,400,299 EUR, czyli 23.39% wszystkich środków RPO. Dotacje na inwestycje dla firm, czyli te które cieszą się największym zainteresowaniem przedsiębiorców zostały podzielone na trzy poddziałania. Bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa będzie się koncentrować na wsparciu inwestycyjnym związanym z rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego i usługowego i unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna wartość kosztów kwalifikujących się do pomocy to 1 mln PLN. Drugie poddziałanie to bezpośrednie inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie maksymalna wartość kosztów kwalifikujących się do pomocy to 4 mln PLN, które będzie można pozyskać na inwestycje związane z różnicowaniem procesów produkcji i świadczenia usług w firmie poprzez wprowadzenie dodatkowych usług i produktów oraz zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego i usługowego poprzez wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej. Z kolei poddziałanie Innowacje w MSP przeznaczone jest dla firm realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne zakładające wdrożenie technologii znanej i stosowanej w Polsce krócej niż 3 lata.
  Zgłaszane wnioski będą podlegały selekcji w ramach konkursowej ścieżki wyboru projektów. Uruchomienie środków nastąpi po zakończeniu negocjacji z KE i dopełnieniu procedur krajowych.
  Spotkania otwarte w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w I półroczu 2007 r.
  8.02 Rozszerzenie UE: Bułgaria
  22.02 Rozszerzenie UE: Rumunia

  8.03 50-ta rocznica Traktatu Rzymskiego. Droga do dzisiejszej UE
  22.03 50-ta rocznica Traktatu Rzymskiego. Droga do dzisiejszej UE

  5.04. Fundusze strukturalne na lata 2007-2013
  19.04 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013

  10.05 3 lata Polski w UE
  24.05 3 lata Polski w UE

  14.06 Przed wakacjami: Świadczenia zdrowotne w państwach UE
  28.06 Przed wakacjami: Świadczenia zdrowotne w państwach UE
  Irlandia - dodatkowe spotkanie informacyjne w ramach cyklu "Zatrudnienie i samozatrudnienie w wybranych państwach Unii Europejskiej - prawo i praktyka"

  W związku z wyrażanym zainteresowaniem zgłaszanym do naszego biura Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na dodatkowe otwarte spotkanie informacyjne na temat warunków podejmowania pracy oraz samo zatrudnienia w Irlandii. W trakcie spotkania przekazane zostaną informacje na temat podstawowych uregulowań prawnych związanych z dostępem do irlandzkiego rynku pracy, warunków poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, zakresu przysługujących praw i świadczeń społecznych oraz zasad uznawania kwalifikacji zawodowych i wykształcenia. Omawiane będą również warunki podejmowania pracy sezonowej oraz reguły prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach samo zatrudnienia. Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu pracy i przy podpisywaniu umowy, jakie dokumenty skompletować, do jakich instytucji się zgłosić w chwili nabycia praw do świadczeń - na te oraz inne zapytania uczestników będą odpowiadać pracownicy RCIE Koszalin.
  Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 maja 2007 o godz.13.00 sali 109 (I piętro) budynku Centrum Biznesu ul. Zwycięstwa 42 (dawny budynek NBP). Udział jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  Cykl spotkań otwartych Zatrudnienie i samozatrudnienie w wybranych państwach Unii Europejskiej - prawo i praktyka

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na wiosenny cykl czterech otwartych spotkań informacyjnych poświęconych warunkom podejmowania pracy oraz samozatrudnienia w wybranych państwach UE. W trakcie spotkań przekazane zostaną informacje na temat podstawowych uregulowań prawnych związanych z dostępem do rynków pracy, warunków poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, zakresu przysługujących praw i świadczeń społecznych oraz zasad uznawania kwalifikacji zawodowych i wykształcenia. Omawiane będą również warunki podejmowania pracy sezonowej. Przedstawione zostaną też reguły prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach samozatrudnienia, stanowiącego alternatywę zwłaszcza na tych rynkach pracy, które są nadal dla Polaków zamknięte.
  Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu pracy i przy podpisywaniu umowy, jakie dokumenty skompletować, do jakich instytucji się zgłosić w chwili nabycia praw do świadczeń - na te oraz inne zapytania uczestników będą odpowiadać pracownicy RCIE Koszalin.
  Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
  19 kwietnia 2007 - Niemcy
  26 kwietnia 2007 - Wielka Brytania
  10 maja 2007 - Holandia
  17 maja 2007 - Włochy
  Spotkania będą odbywały się w czwartki, zawsze o godzinie 13.00 w sali 109 (I piętro) budynku Centrum Biznesu ul. Zwycięstwa 42 (dawny budynek NBP). Udział na spotkaniach jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  4 kwietnia 2007: Bezpłatne seminarium informacyjne "Edukacja młodzieży i dorosłych w programach Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Programy Grundtvig i Młodzież w działaniu".

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 4 kwietnia 2007 na bezpłatne seminarium informacyjne Edukacja młodzieży i dorosłych w programach Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
  Trzygodzinne seminarium będzie poświęcone możliwościom ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach działań edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów. W latach 2007-2013 wspólnotowe programy edukacyjne mają nieco inna formę. Na seminarium zaprezentowane zostaną dwa z nich: program Grundtvig oraz program Młodzież w Działaniu. RCIE Koszalin zaprosiło do współpracy koordynatorów wojewódzkich programów, którzy przedstawią zasady funkcjonowania, możliwości i procedury składania projektów i ubiegania się o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć.
  Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do różnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników, nie tylko szkół, ale również fundacji, stowarzyszeń, bibliotek, instytucji kulturalnych, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów, a także władz lokalnych. Wspiera przede wszystkim działania służące edukacji osób dorosłych z grup defaworyzowanych i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej, np. osób starszych - seniorów, niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny wiejskie, bezrobotnych, o niskim wykształceniu i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również młodych, które przerwały naukę i potrzebują kolejnej szansy uzyskania formalnych kwalifikacji. Wśród realizowanych projektów mogą być np. wieczorne kursy językowe, komputerowe, tańca, malarstwa, kluby czytelnicze itp.
  Program Młodzież w Działaniu to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi i poszerzaniu zainteresowań. Program wspiera spotkania młodzieży w wieku 13 - 25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć, stwarza możliwość zrealizowania działań służących społeczności lokalnej oraz wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Podobnie jak w Grundtvigu projekty mogą być realizowane przez szeroki krąg organizacji i instytucji pracujących na rzecz młodzieży.
  Udział w seminarium jest bezpłatny, nie mniej jednak warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie udziału w biurze organizatora - RCIE Koszalin, ul.Młyńska 2, za pomocą faksu 094 3471317 lub e-mailem na adres: rcie@rcie.koszalin.pl. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół, organizacji i instytucji Koszalina i regionu.


  Cykl edukacyjny dla młodzieży z okazji 50 rocznicy Traktatów Rzymskich

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie realizuje w marcu 2007 cykl edukacyjny "Bliżej Europy" adresowany do młodzieży gimnazjalnej. Z uwagi na to, że w roku 2007 obchodzona jest 50 rocznica uchwalenia Traktatu Rzymskiego, tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "To jest twoja Europa – Unia Europejska do twoich usług".
  Podpisanie Traktatu Rzymskiego 25 marca 1957r. dało początek naszej europejskiej rodzinie. Pięćdziesiąt lat później jesteśmy sobie bliżsi niż kiedykolwiek. Zachowujemy różnorodność naszych kultur, języków i tradycji, jednak stanowimy jedność, której podstawą są wspólne wartości: wolność, demokracja, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka oraz równość.
  Podczas prelekcji, które poprowadzą konsultanci RCIE Koszalin, uczniowie dowiedzą się: czym jest Unia Europejska? Jakie ma cele? Co osiągnięto do tej pory? Jak funkcjonuje Unia? Jak będzie wyglądać jej przyszłość? Zajęcia będą prowadzone w postaci tzw. lekcji europejskich. Podczas każdej prelekcji przeprowadzone będą również konkursy dla uczniów. Cykl jest częścią projektu "Informacja europejska w regionach 2007". Przewidujemy realizację 20 godzin zajęć w gimnazjach koszalińskich.
  ::: "Dzień otwarty Schengen" w biurze RCIE Koszalin
  5 grudnia 2007 w biurze RCIE w godz. 9.00 - 16.00 udzielane będą informacje i konsultacje prawne, kierowane do obywateli wyjeżdżających do państw UE i EOG należących do strefy Schengen, a wśród nich, również do tych borykających się w przeszłości z naruszeniem prawa na terenie innych państw UE, co skutkuje umieszczeniem ich danych w systemie SIS i wynikającymi z tego konsekwencjami.
  Podczas "dnia otwartego Schengen" każda zainteresowana osoba będzie mogła się dowiedzieć, co należy zrobić, aby sprawdzić czy nadal figuruje w systemie SIS, jakie dokumenty należy przedłożyć oraz do jakiej instytucji się zwróć. Udzielane będę również porady z zakresu składania wniosków o wykreślenie z systemu SIS - na jakie przepisy należy się w tym wypadku powołać, do jakiej instytucji złożyć odwołanie oraz jakich argumentów użyć, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku. Serdecznie zapraszamy!


   

 •    AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
  DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
  NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

  Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.

   
  tol.gif (82 bytes) toc.gif (82 bytes) tor.gif (79 bytes)