::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM :::

 

UWAGA: informacje zamieszczane na tej stronie są nieaktualne i dotyczą działań, które już miały miejsce.

.: Rok 2010


Fundusze UE: spotkanie informacyjne "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 4 listopada 2010 na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł publicznych.
W trakcie spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie "na start" w ramach działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotacje dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zarówno bezpośrednio w ramach ogłaszanych naborów Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, jak i za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Przedstawione zostaną również możliwości korzystania z pożyczek na rozpoczęcie działalności pochodzących ze środków UE będących w dyspozycji Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacji CIP oraz formy wsparcia dla bezrobotnych w ramach środków Powiatowych Urzędów Pracy. Poza wiedzą na temat zasad wykorzystania poszczególnych form finansowania przekazana zostanie zaktualizowana informacja na temat terminów oraz instytucji dysponujących ww. środkami w naszym regionie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12 w sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawniej NBP). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wstęp tylko po wcześniejszym imiennym zgłoszeniu telefonicznym w biurze RCIE Koszalin tel. 94 3471317.

Wrzesień - październik 2010: Cykl spotkań z młodzieżą nt. Prezydencji
We wrześniu i październiku 2010 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie przeprowadza kolejną edycję cyklu edukacyjnego, rozpoczętego wiosną tego roku. Druga edycja odbędzie się pod hasłem "Prezydencja w UE - szansa i wyzwania dla Polski". Oferta edukacyjna adresowana jest do uczniów koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych. Podczas prelekcji w klasach, które przeprowadzą konsultanci RCIE Koszalin, uczniowie zapoznają się z głównymi zadaniami Prezydencji, funkcjonowaniem Rady Unii Europejskiej, oraz z szansami i wyzwaniami dla Polski podczas jej przewodnictwa pracom UE. Prelekcje będą dla uczniów także okazją do kształtowania takich umiejętności, jak wyrażanie własnych poglądów, udział w dyskusji na tematy społeczno-polityczne i prezentowania swoich opinii. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco: 04.10 Zespół Szkół nr 9 06.10 Zespół Szkół nr 3 07.10 Zespół Szkół nr 2 08.10 Zespół Szkół nr 10 18.10 Zespół Szkół nr 1 19.10 I Liceum Ogólnokształcące 26.10 Zespół Szkół nr 7 29.10 Liceum Ogólnokształcące Białogard Cykl realizowany jest w ramach zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Informacja europejska w zachodniopomorskim 2010"

Fundusze UE: spotkanie informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców.
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 5 sierpnia 2010 r. (czwartek) na spotkanie informacyjne poświęcone ogłoszonemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego konkursowi 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa.
Spotkanie adresowane jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować inwestycje w swoich firmach polegające m.in. na zakupie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, robót i materiałów budowlanych, nieruchomości. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wszystkie kryteria i warunki dostępu do programu, procedury i wymagania oraz dokumentacja konkursowa. Zapraszamy zainteresowanych 5 sierpnia 2010 r. (czwartek) na godz. 12 do sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny, jednak ze względu na ograniczona liczbę miejsc warunkiem uczestnictwa będzie wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. RCIE Koszalin 94 3471317.

Fundusze UE: ogłoszony konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw na inwestycje
W piątek, 30 lipca 2010 r. ogłoszony został konkurs w ramach działania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 16 sierpnia 2010 r. i potrwa do 29 września 2010 r. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach programu.
czytaj więcej>>

Fundusze UE: Rusza nabór wniosków dla mikro- i małych firm na e-usługi. Spotkanie informacyjne.
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza w czwartek 22 lipca 2010 na spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Działanie to adresowane jest do mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm działających krócej niż 1 rok z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usług. W trakcie spotkania przedstawione zostaną szczegółowe kryteria dostępu oraz zakres inwestycji i katalog kosztów kwalifikowanych, które w ramach e-usług będą możliwe do dofinansowania. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 w sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny. W ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" POIG można ubiegać się o dofinansowanie do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Nabór wniosków będzie trwał do 30 lipca do 30 września 2010.

Fundusze UE: Rusza nabór wniosków dla mikro- i małych firm na e-usługi. Spotkanie informacyjne.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza w czwartek 22 lipca 2010 na spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Działanie to adresowane jest do mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm działających krócej niż 1 rok z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usług. W trakcie spotkania przedstawione zostaną szczegółowe kryteria dostępu oraz zakres inwestycji i katalog kosztów kwalifikowanych, które w ramach e-usług będą możliwe do dofinansowania. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 w sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny.
W ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" POIG można ubiegać się o dofinansowanie do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. Nabór wniosków będzie trwał do 30 lipca do 30 września 2010.

Prawo UE: spotkanie informacyjne Praca sezonowa w Unii Europejskiej - aspekty prawne i praktyczne

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 7 lipca 2010 na spotkanie informacyjne "Praca sezonowa w Unii Europejskiej aspekty prawne i praktyczne". W trakcie spotkania zostaną przedstawione możliwości i zasady poszukiwania i podejmowania pracy o charakterze sezonowym w państwach UE, w tym zakres niezbędnych dokumentów, zaświadczeń oraz instytucje właściwe do załatwiania formalności. Początek spotkania o godz.13.00 w sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Fundusze UE: dyżur telefoniczny w redakcji Głosu Koszalińskiego
18 czerwca w godz. 10.00-11.00 pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie będą odpowiadać na pytania dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bliższe informacje w codziennych wydaniach Głosu Koszalińskiego
Relacja z dyżuru na stronie Głosu.

Czerwiec 2010: Kolejne spotkania w ramach cyklu Przedsiębiorco skorzystaj na UE

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we współpracy z wybranymi samorządami gmin regionu cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców.
Planowany harmonogram spotkań:
11.06 - Koszalin
18.06 - Świdwin
24.06 - Połczyn Zdrój


Fundusze UE: spotkanie informacyjne dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej zaprasza 11 czerwca 2010 na spotkanie informacyjne poświęcone działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem na obszarach wiejskich.
Dofinansowanie będzie przyznawane m.in. na inwestycje w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych , komunalnych, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, magazynowania lub przechowywania towarów, sprzedaży hurtowej i detalicznej, szeroko pojętych usług dla ludności, w sumie dla ponad 350 rodzajów działalności gospodarczej. Środki finansowe będzie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn, sprzętu i wyposażenia, roboty i materiały budowlane, zagospodarowanie terenu. Zmieniają się również w tegorocznym naborze zasady ubiegania się o dofinansowanie, w tym wymagane progi przy tworzeniu nowych miejsc pracy. W ramach działania można ubiegać się o maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wysokość dofinansowania może wynieść do 300tys, w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy. Wprowadzona zostaje ponadto punktacja przy ocenie wniosków oraz system zaliczek przy realizacji projektów.
Spotkanie odbędzie się 11 czerwca (piątek) o godz. 11.00 w sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu dawny NBP). UWAGA: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wstęp tylko po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym uczestnictwa pod nr tel. 94 3471317

Fundusze UE: ogłoszony nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców na obszarach wiejskich

Od 28 czerwca do 9 lipca 2010r potrwa nabór do działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich. Dofinansowanie będzie przyznawane m.in. na inwestycje w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych , komunalnych, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, magazynowania lub przechowywania towarów, sprzedaży hurtowej i detalicznej, szeroko pojętych usług dla ludności, w sumie dla ponad 350 rodzajów działalności gospodarczej

czytaj więcej >>

MSZ na YouTube

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi na platformie Youtube kanał tematyczny dotyczący członkostwa Polski w UE. Zawiera on informacje video z trzech witryn internetowych: Centrum Informacji Europejskiej MSZ www.cie.gov.pl, Polski w UE www.polskawue.gov.pl, oraz strony przygotowań do polskiej Prezydencji w Radzie UE www.prezydencjaue.gov.pl

czytaj więcej >>

Prawo UE: Dyżur telefoniczny w redakcji Głosu Koszalińskiego

13 maja 2010 w godzinach 10.00 - 11.00 pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie będą odpowiadać na pytania na dyżurze telefonicznym pod hasłem "Jak zarabiać w Unii Europejskiej". Zainteresowani będą mogli zadawać pytania z zakresu uwarunkowań podejmowania pracy i zakładania działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej. Bliższe informacje w codziennych wydaniach Głosu Koszalińskiego.

Fundusze UE: Inwestycje w nowe technologie - spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 11 maja na spotkanie informacyjne poświęcone ogłoszonemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego konkursowi 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie.
Spotkanie adresowane jest do tych mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować w swoich firmach inwestycje zakładające wdrożenie nowej technologii, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Spełnienie tego warunku musi być potwierdzone opinią o innowacyjności. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wszystkie kryteria i warunki dostępu do programu, procedury i wymagania oraz dokumentacja konkursowa.
Zapraszamy zainteresowanych 11 maja (wtorek) na godz. 12.00 do Sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu dawny NBP). Wstęp wolny, jednak ze względu na ograniczona liczbę miejsc warunkiem uczestnictwa będzie wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. RCIE Koszalin 94 3471317

Fundusze UE: Ogłoszony konkurs dla przedsiębiorców na inwestycje w nowe technologie

17 maja rozpocznie się nabór wniosków do działania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. W ramach działania wspierane będą innowacyjne projekty inwestycyjne, zakładające wdrożenie nowej technologii, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Termin upływa 30 czerwca 2010. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach programu.

Konkurs plastyczny "Mój region w Europie" dla uczniów szkół gimnazjalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza młodzież gimnazjalną do udziału w konkursie plastycznym "Mój region w Europie". Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat funduszy Unii Europejskiej wśród uczniów szkół gimnazjalnych, promocja najlepszych projektów oraz zwiększenie zainteresowania tematyką funduszy unijnych. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać do 30 czerwca 2010.

7 maja 2010: Konkurs z okazji Dnia Unii Europejskiej w Radio ESKA!

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie wraz z redakcją koszalińską Radia ESKA zaprasza słuchaczy do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Pytania będą się pojawiać na antenie Radia ESKA 95,9FM przez cały piątek 7 maja. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Unii Europejskiej obchodzonego 9 maja i jest realizowany w ramach zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Informacja europejska w zachodniopomorskim 2010"

Wyniki konkursu

Dnia 16 kwietnia 2010 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Oceniającej.
Wojewódzka Komisja Oceniająca w składzie:
1. Magdalena Skrzypek-Terlecka, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie - Przewodniczący Komisji
2. Anna Majewska-Kubiak, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Członek Komisji
3. Magdalena Szymańska, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Członek Komisji
4. Krzysztof Rembowski, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty - Członek Komisji
dokonała przeliczenia prac nadesłanych na konkurs i stwierdziła, że w kategorii szkół gimnazjalnych nadesłano 8 prac, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych nadesłano 14 prac. Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja zdecydowała o zajęciu następujących miejsc w konkursie:
A. Kategoria gimnazjum
I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Szczecinie
II miejsce - Gimnazjum nr 9 w Koszalinie
III miejsce - Zespół Placówek Oświatowych, Gimnazjum im. Jana Pawła II Chociwel
B. Kategoria szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
II miejsce - Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu
III miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku


Fundusze UE: Drugie wydanie poradnika dla przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wydaniem naszego poradnika "Przedsiębiorco skorzystaj na UE!". Publikacja jest próbą stworzenia tzw. mapy dostępnych funduszy UE, ułatwiającej poruszanie się przedsiębiorcy wśród funkcjonujących programów oraz identyfikację tych, spełniających kryteria potrzeb firmy. Przedstawiamy wizytówki najważniejszych programów i działań, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie. W trakcie funkcjonowania programów operacyjnych w Polsce nastąpiły dość istotne zmiany w zasadach przyznawania i wykorzystywania środków finansowych oraz realizacji projektów przez przedsiębiorców. W tym wydaniu uwzględniamy te zmiany. Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

czytaj więcej >>Fundusze UE: dyżur telefoniczny w redakcji Głosu Koszalińskiego

9 kwietnia w godz. 10.00-11.00 pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie będą odpowiadać na pytania dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Bliższe informacje w codziennych wydaniach Głosu Koszalińskiego

Kwiecień 2010: spotkania informacyjne "Przedsiębiorco skorzystaj na UE"

W związku z ogłoszonymi oraz planowanymi naborami dla mikroprzedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego (RPOWZ) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we współpracy z wybranymi samorządami gmin regionu cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców. Spotkanie obejmuje 2-3 godziny, w tym seminarium informacyjne dotyczące omówienia poszczególnych działań i możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego 24 marca 2010 naboru wniosków do poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa RPOWZ oraz zapowiadanego na II kwartał działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROWoraz część roboczą obejmującą pytania i odpowiedzi uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny spotkań dostępne są we właściwych Urzędach Miast i Gmin oraz, w przypadku spotkania w Koszalinie – w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej tel. 94 3471317.
Planowany harmonogram spotkań:
08.04 – Sławno
13.04 – Koszalin
14.04 – Połczyn Zdrój
19.04 – Złocieniec
23.04 – Borne Sulinowo
Cykl jest realizowany w ramach zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu Miasta w Koszalinie

Fundusze UE: Ogłoszony konkurs dla mikroprzedsiębiorców

8 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków do działania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Wnioski można składać do dwóch Schematów – A oraz B Małe Dotacje. Termin upływa 24 maja 2010. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach programu

Marzec-kwiecień 2010: Cykl edukacyjny "Prezydencja w UE – szanse i wyzwania dla Polski".

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie realizuje w marcu i kwietniu 2009 kolejną edycję nieodpłatnego cyklu edukacyjnego "Bliżej Europy" adresowaną do młodzieży koszalińskich gimnazjów. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Prezydencja w UE – szanse i wyzwania dla Polski". Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo. 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Podczas lekcji, które poprowadzą konsultanci RCIE Koszalin, uczniowie zapoznają się z głównymi zadaniami prezydencji oraz funkcjonowaniem Rady Unii Europejskiej. Dowiedzą się również jakie szanse i wyzwania dla Polski niesie jej przewodniczenie pracom UE. Formuła zajęć będzie natomiast doskonałą okazją dla uczniów do kształtowania umiejętności wyrażania własnych poglądów i prezentowania swoich opinii. W każdej klasie na koniec zajęć przeprowadzony będzie quiz wiedzy o UE z nagrodami dla uczniów.
Aktualny harmonogram wizyt w szkołach:
16.03 - Gimnazjum nr 9
19.03 - Gimnazjum nr 6
26.03 - Gimnazjum nr 7
30.03 - Gimnazjum nr 11
Cykl realizowany w ramach zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Informacja europejska w zachodniopomorskim 2010"

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Perspektywy Europy

Konkurs organizowany przez Centrum Europejskie UW oraz Polską Fundację im. Roberta Schumana skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Termin nadsyłania prac na jeden z trzech wybranych tematów upływa 16 marca 2010

Ruszyła VIII edycja programu edukacyjnego Moja szkoła w Unii Europejskiej.

Celem bieżącej edycji programu jest aktywizacja młodzieży wokół aktualnych wydarzeń w Unii Europejskiej, zapoznanie się z ważnymi priorytetami Komisji Europejskiej na 2010 rok oraz funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Konkurs adresowany jest do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Fundusze UE: Spotkanie informacyjne Dotacje UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 12 lutego 2010 na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania środków na założenie i rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W trakcie spotkania zostaną omówione dotacje unijne w ramach działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO Kapitał Ludzki oraz możliwości rozpoczynania działalności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przedstawione również zostaną zasady pozyskania pożyczek na "start" będących w dyspozycji Fundacji Centrum Innowacji I Przedsiębiorczości udzielanych w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i innych źródeł. Spotkanie rozpocznie się o godz.12.00 w sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i potwierdzeniu pod nr tel. 094 3471317

Prawo UE: Spotkanie informacyjne "Niezbędnik prawny przedsiębiorcy na rynku unijnym"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 9 lutego 2010 wszystkie zainteresowane aktywnością gospodarczą na rynkach państw Unii Europejskiej firmy i osoby na spotkanie informacyjne "Niezbędnik prawny przedsiębiorcy na rynku unijnym"
Podczas spotkania omówione zostaną wszelkie możliwe formy aktywności gospodarczej na rynku unijnym poczynając od zakładania działalności gospodarczej , sprzedaży towarów, świadczenia usług przez polskie firmy na rynkach europejskich, a kończąc na problemach prawnych wynikających z nierzetelności kontrahentów zagranicznych. Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2010 (wtorek) o godz. 13.00 w sali 109 przy ul. Zwycięstwa 42 w Koszalinie, (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr 094 3471317.

Prawo UE: Dyżur telefoniczny w redakcji Głosu Koszalińskiego

21 stycznia 2010 w godzinach 10.00 - 11.00 pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie będą odpowiadać na pytania na dyżurze telefonicznym pod hasłem "Niezbędnik prawny przedsiębiorcy polskiego na rynku UE". Bliższe informacje w codziennych wydaniach Głosu Koszalińskiego

Rekrutacja na roczne studia podyplomowe

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej informuje o rozpoczęciu rekrutacji na roczne studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii oraz w Natolinie

czytaj więcej >>

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

.: Rok 2000
.: Rok 2001
.: Rok 2002
.: Rok 2003
.: Rok 2004
.: Rok 2005
.: Rok 2006
.: Rok 2007
.: Rok 2008

 

 AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.