::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 

.: BIBLIOTEKA RCIE :::

 

::: Nasze zbiory biblioteczne

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie dysponuje obszernymi, systematycznie uzupełnianymi zasobami bibliotecznymi będącymi największym już obecnie zbiorem tematycznym publikacji książkowych (ponad 1000 tytułów), pism i periodyków oraz opracowań i analiz (ponad 60 dziedzin) w regionie. Nasze zasoby są dostępne dla klientów tylko w siedzibie RCIE. Istnieje możliwość korzystania z usługi ksero (zgodnie z prawem autorskim) oraz kopiowania na nośniki w przypadku wybranych, dostępnych w wersji elektronicznej opracowań.

Wykaz publikacji książkowych dostępnych w RCIE został podzielony na działy tematyczne. Aby zapoznać się tytułami znajdującymi się w naszych zasobach należy rozwinąć każdą z poniższych kategorii.
Można też pobrać pełny katalog naszej biblioteki: katalog 2010 (plik pdf)

::: Bezpieczeństwo i polityka obronna przeglądaj


::: Budżet i finanse przeglądaj


::: Edukacja i kultura przeglądaj


::: Fundusze i programy UE przeglądaj


::: Gospodarka i przedsiębiorcy przeglądaj


::: Ochrona środowiska przeglądaj


::: Polityka regionalna UE przeglądaj


::: Polska w UE przeglądaj


::: Praca i polityka społeczna przeglądaj


::: Prawo przeglądaj


::: Rada Europy przeglądaj


::: Rolnictwo i obszary wiejskie przeglądaj


::: Unia Europejska - ogólny przeglądaj


::: Periodyki i czasopisma specjalistyczne przeglądaj


::: Inne przeglądaj


::: Inne źródła publikacji, opracowań i analiz

W Internecie można odnaleźć dużo stron udostępniających publikacje, periodyki i opracowania w wersji elektronicznej. Poniżej prezentujemy najciekawsze linki do kompletnych udostępnianych w wersji elektronicznej publikacji z zakresu integracji europejskiej:

Biuletyn Analiz UKIE
Zawiera analizy i opracowania obejmujące m.in. zagadnienia reform wewnętrznych UE w kontekście uwarunkowań procesu akcesyjnego i przyszłego członkostwa, negocjacji akcesyjnych i działań dostosowawczych pozostałych krajów kandydujących oraz stanowisk państw członkowskich w sprawach rozszerzenia oraz reform wewnętrznych UE. Wydawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Monitor Europejski
Zawiera dokumentację z okresu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także materiały dotyczące szeroko rozumianych aspektów rozwoju Unii i jej prawa oraz wiele materiałów źródłowych, ich omówień. Wydawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Biblioteka Europejska
Prezentuje publikacje z szeroko pojętej problematyki akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Wydawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Infos zagadnienia społeczno-gospodarcze
Biuletyn z krótkimi publikacjami informacyjno-analitycznymi, dotyczącymi ważnych zagadnień dla Polski i jej społeczeństwa, w tym wiele opracowań z dziedziny integracji europejskiej. Wydawany przez Biuro Analiz Sejmowych

Analizy BAS
seria wydawnicza Biura Analiz Sejmowych nawiązująca do problematyki współczesnych zagadnień społeczno-gospodarczych, a także prawnych, w tym w zakresie integracji europejskiej

Analizy i Opinie ISP
Kilkustronicowe analizy dotyczące istotnych dla Polski tematów wydawane przez Instytut Spraw Publicznych

Polskie Forum Strategii Lizbońskiej
Publikacje i artykuły Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

 

 AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.