::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 

.: DOKUMENTY I AKTY PRAWNE :::

 

::: Prawo Unii Europejskiej - informacje ogólne

System prawny UE obejmuje źródła prawa pierwotnego oraz źródła prawa wtórnego. Do tych pierwszych zaliczamy traktaty. Traktaty definiują podstawowe elementy UE, a w szczególności kompetencje stron systemu wspólnotowego, uczestniczących w procesie decyzyjnym, a także procedury legislacyjne oraz przyznane im uprawnienia. Traktaty stanowią przedmiot bezpośrednich negocjacji między rządami Państw Członkowskich, a następnie muszą być zatwierdzone zgodnie z procedurami przewidzianymi na szczeblu krajowym (głównie przez parlamenty krajowe lub na drodze referendum).
Prawo wtórne stanowią uregulowania instytucji europejskich wydane na mocy źródeł prawa pierwotnego. Wśród nich wyróżniamy:
Rozporządzenie - jest aktem ogólnym o charakterze wspólnotowym i wiążącym w całości, ma bezpośrednią moc obowiązującą i nie trzeba go przekształcać w prawo krajowe.
Dyrektywa - jest aktem adresowanym jest do Państw Członkowskich, łączy je w sprawach dotyczących wyniku, jaki należy uzyskać, lecz pozostawia im wybór formy i środków, jakie przyjmą w celu realizacji celów wspólnotowych w ramach swojego wewnętrznego porządku prawnego.
Decyzja - jest aktem, którym instytucje wspólnotowe orzekają na temat konkretnych przypadków. Za pomocą decyzji instytucje mogą wymagać od Państwa Członkowskiego lub od obywatela Unii, by działał lub by powstrzymał się od działania, przyznać mu uprawnienia lub narzucić obowiązki.
Jeśli istnieje konflikt między prawem wspólnotowym i normami prawnymi poszczególnych krajów, prawo wspólnotowe ma nadrzędność w stosunku do prawa krajów członkowskich ...więcej informacji na temat systemu prawnego UE.

::: Prawo Unii Europejskiej w InternecieBaza EUR- LEX
Baza prawa wspólnotowego we wszystkich językach urzędowych UE.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Strona ta przedstawia edycje internetowe Dziennika Urzędowego w formacie PDF.

Prawo pierwotne UE
Strona zawiera wszystkie traktaty UE.

Propozycje nowych regulacji prawnych UE
Serwis poświęcony społecznym konsultacjom nad propozycjami aktów prawnych Unii Europejskiej.

Elektroniczny System Transpozycji Prawa Europejskiego
Informacje na temat sposobu i terminu wdrożenia prawa Unii Europejskiej do prawa polskiego
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie oferuje pomoc i naukę poszukiwania dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej

 

 AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.