::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 

.: PUBLIKACJE :::

 

::: Biblioteka RCIE

Wykaz publikacji książkowych dostępnych w RCIE    czytaj więcej>>

::: Publikacje własne RCIE KoszalinPrzewodnik po europejskich rynkach pracy 2012

Od maja 2011, po zakończeniu ostatnich okresów przejściowych na rynkach pracy, dostępna jest już dla nas cała Unia Europejska. Zainteresowanie europejskimi rynkami pracy i usług nie maleje. Możliwość pracy w państwach UE na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw kusi. Wyjazdom zarobkowym powinna jednak towarzyszyć rzetelna wiedza na temat realiów, z którymi przyjdzie nam się zetknąć, a także świadomość praw przysługujących nam jako obywatelom Unii Europejskiej. Celem naszej publikacji jest przekazanie podstawowej informacji na temat najczęściej wybieranych przez Polaków rynków państw UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Publikacja nie stanowi kompletnego kompendium, jest natomiast doskonałym przewodnikiem po najważniejszych zagadnieniach, takich jak warunki życia, zatrudnienia, podejmowania samodzielnej działalności oraz dostępu do świadczeń socjalnychPolak - obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik 2011

Prezentujemy trzecie wydanie naszej cieszącej się dużym zainteresowaniem publikacji. Tym razem nacisk położyliśmy na prawa wynikające z posiadania obywatelstwa europejskiego, a więc możliwości ich egzekwowania w instytucjach Unii Europejskiej. Ponadto tradycyjnie czytelnik odnajdzie pakiet praktycznych informacji związanych z nauką, praca, życiem i podróżowaniem po UE, zdrowiem, prawami konsumenta. Osobny rozdział poświęcony jest również procedurom skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Unia Europejska Elementarz 2009

Najnowsze wydanie elementarza poza materiałem znanym z poprzednich wydań, zawiera zaktualizowaną od 2007 roku treść kalendariów oraz nowe rozdziały poświęcone strefie Schengen i polityce młodzieżowej UEPrzedsiębiorco skorzystaj na UE. Przewodnik po dostępnych funduszach UE

Wydanie II, zaktualizowane 2010
W latach 2007-2013 w ramach funduszy UE znaczne środki zostały przeznaczone na wsparcie rozwoju polskich firm. Nasza publikacja jest próbą stworzenia tzw. mapy dostępnych możliwości, ułatwiającej poruszanie się przedsiębiorcy wśród funkcjonujących programów oraz identyfikację tych, spełniających kryteria potrzeb firmy. Przedstawiamy wizytówki najważniejszych programów i działań, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, szkoleń i doradztwa oraz przedsięwzięć proeksportowych. Opisujemy podstawowe zasady i pojęcia. Wskazujemy instytucje i źródła. To uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat unijnego wsparcia, stanowiące punkt wyjścia do dalszej analizy możliwości rozwoju firmy.Polak - obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik. Wydanie II zaktualizowane

Prezentujemy drugie wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem naszej publikacji. Tegoroczna edycja została zaktualizowana i uzupełniona dodatkowo o nowe zagadnienia, m.in. wejście Polski do strefy Schengen, a co za tym idzie zmianę reguł poruszania się po terytorium Państw Członkowskich, aspekty praktyczne związane z posiadaniem samochodu i prawa jazdy oraz nowe rynki pracy i zasady pobierania zasiłku rodzinnego w UE.Unia Europejska. Elementarz.

Prezentujemy drugie wydanie Elementarza UE zaktualizowane o fakty związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej nowych państw (Bułgarii i Rumunii) oraz poszerzeniem strefy Euro. Tym razem do pobrania pełna ilustrowana wersja publikacji."Jak funkcjonować na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej"

Zestaw niezbędnych z punktu widzenia przedsiębiorcy informacji prawnych dotyczących reguł funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że polski przedsiębiorca z dniem 1 maja 2004 uzyskał możliwość działania na rynku Unii Europejskiej jako pełnoprawny podmiot prawa europejskiego. Skutkuje to zarówno nabyciem nowych przywilejów, jak i nałożeniem na niego określonych obowiązków. W publikacji omówione zostały zasady wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami w kontekście zagadnień celnych, podatkowych i certyfikacji wyrobów. Sporo miejsca poświęcono swobodzie przedsiębiorczości oraz świadczenia usług, uwzględniając informacje na temat zakładania działalności gospodarczej, delegowania pracowników oraz podpisywania umów. Osobne rozdziały poświęcone są pozostałym swobodom, czyli swobodzie przepływu pracowników oraz kapitału. Omówieniu każdego z zagadnień towarzyszą przykłady oraz odwołania do aktów prawa europejskiego"Unia Europejska. Elementarz."

Bogato ilustrowana publikacja zawiera zestaw podstawowych wiadomości na temat Unii Europejskiej, jej historii, funkcjonowania, instytucji, symboliki, euro, państw członkowskich oraz drogi Polski do UE. Tworząc nasze wydawnictwo kierowaliśmy się przy doborze zagadnień najczęściej zadawanymi przez uczniów pytaniami oraz sygnałami nauczycieli dotyczącymi tematów, które podejmują w ramach zajęć szkolnych. W pliku prezentujemy wersję tekstową Elementarza."Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UE"

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej coraz więcej  osób   zamierza wykonywać wyuczony zawód w krajach  członkowskich, posługując się jednocześnie posiadanymi  dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe zdobyte w Polsce, bądź to w  charakterze pracy najemnej, bądź w ramach działalności gospodarczej. Publikacja zawiera szczegółowy opis obowiązującego w UE stanu prawnego w tym zakresie oraz opis procedur  „krok po kroku” prowadzący do  legalizacji i uznania wykształcenia. Wskazujemy  kompetentne instytucje zarówno w Polsce, jak i w poszczególnych państwach UE uczestniczące w procesie, a także dodatkowe źródła niezbędnych informacji.

 

"Jak pisać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka"

Celem naszego informatora jest poprowadzenie " krok po kroku" ewentualnego skarżącego przez zawiłości strasburskich procedur w taki sposób, aby po jego lekturze dokładnie wiedział w jakim terminie należy taką skargę złożyć, jakie wymogi formalne powinna ona spełniać i przede wszystkim jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres skargi.


 


 

"Praktyczny poradnik opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego"

Publikacja zawiera informację jak założyć SKE, gdzie go zarejestrować, jaką dokumentację stworzyć, gdzie i z kim szukać kontaktu w celu wsparcia działań i współpracy, jakie formy aktywności klubowej, szkolnej i pozaszkolnej podejmować przy prowadzeniu zajęć. W poradniku nauczyciele znajdą również wzory ankiet rejestracyjnych, statutu, przydatne adresy i źródła informacji.


 

"Przez edukację do Unii Europejskiej"

Publikacja "Przez edukację do Unii Europejskiej" stanowi kompletne prawie 100-stronnicowe kompendium adresowane do młodych ludzi planujących swoją edukację i rozwój kariery zawodowej w powiązaniu z przyszłym członkostwem Polski w Unii. Publikacja zawiera podstawowe informacje o polityce edukacyjnej Unii Europejskiej, kwestii uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w świetle regulacji unijnych, możliwościach ubiegania się o stypendia w krajach UE oraz zasadach i warunkach podejmowania studiów w krajach "piętnastki". W poradniku znajduje się również wykaz teleadresowy uczelni wyższych w państwach UE.
 

 

"Prawa dziecka w UE"

Celem publikacji jest promocja poszanowania praw człowieka – jednej z podstawowych zasad UE oraz przekazanie adresatom podstawowej wiedzy na temat praw dzieci w świetle prawodawstwa UE, a zwłaszcza  praw dziecka w przypadku, gdy toczy się dotyczące go postępowanie przed sądem, a przez to uświadomienie możliwości ich ochrony przed przemocą, wykorzystaniem, zaniedbaniem i inną krzywdą psychiczną i fizyczną. 

"W poszukiwaniu pracy w UE"

Publikacja zawiera informacje dotyczące wszelkich możliwości poszukiwania i podejmowania pracy, form prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej w świetle wynegocjowanych zasad, kwestii uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zabezpieczeń socjalnych. Osobny dział dotyczy informacji na temat procedur odwoławczych i możliwości prawnych w sytuacji, gdy kraj członkowski UE utrudnia bądź nie stosuje się do obowiązującego prawa do swobodnego przepływu pracowników.
::: Publikacje Centrum Informacji Europejskiej UKIE


Informatory i broszury CIE UKIE udostępniane są bezpłatnie w naszej siedzibie do wyczerpania nakładu. Archiwalne oraz aktualne publikacje dostępne są również w wersji elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

http://www.rcie.koszalin.pl/przewo1.gif Wydawnictwa CIE do pobrania w formacie PDF

 

 AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.