::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 

.: RYNKI PRACY W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ :::

 

::: Okresy przejściowe

 

W trakcie negocjacji akcesyjnych na wniosek strony unijnej, w zakresie dostępu obywateli nowoprzyjętych państw do wspólnotowego rynku pracy, ustanowiono okres przejściowy na maksymalnie 7 lat (2+3+2). Regulacja okresu przejściowego, uzgodniona pomiędzy pozostałymi "starymi" a "nowymi" Państwami Członkowskimi w zakresie swobody przepływu pracowników oznacza w głównych zarysach, że po przystąpieniu nowych państw do UE przez jeszcze kilka lat stosowane będą dotychczas obowiązujące procedury, wymagające zezwoleń na pracę dla obywateli "nowych" Państw Członkowskich. W ciągu tego okresu, "stare" Państwa Członkowskie, które nie otworzyły swoich rynków pracy, będą dopuszczać pracobiorców z "nowych" Państw Członkowskich zgodnie ze swoimi przepisami prawnymi, a nie w oparciu o wspólnotowe przepisy o swobodzie przepływu osób. Po dwóch latach "stare" państwa ocenią stan swojego rynku pracy i podejmą pierwszą decyzję o zniesieniu bądź utrzymaniu okresu przejściowego. Po kolejnych trzech latach Komisja Europejska ponownie wezwie Państwa Członkowskie do pełnego otwarcia ich rynku pracy. Będą one mogły nadal chronić się pozwoleniami na pracę tylko wtedy, gdy będą w stanie udokumentować, że na ich rynkach pracy występują lub grożą im poważne zakłócenia. Po upływie następnych dwóch lat żadne Państwo Członkowskie nie będzie już mogło wymagać pozwoleń na pracę. W trakcie okresu przejściowego obowiązywać będzie tak zwana zasada preferencyjna: jeżeli miejsce pracy oferowane będzie obcokrajowcom, to obywatele "nowych" Państw Członkowskich muszą uzyskać pierwszeństwo przed obywatelami państw trzecich.

 

Rynki pracy, do których obywatele polscy mają swobodny dostęp:
Od 1 maja 2004: Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania oraz wszystkie nowoprzyjętych państwa UE poza Maltą
Od 1 maja 2006: Finlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia
Od 21 lipca 2006: Włochy
Od 1 maja 2007: Holandia
Od 1 listopada 2007: Luksemburg
Od 1 lipca 2008: Francja
Od 1 maja 2009: Belgia i Dania
Od 1 maja 2011: Niemcy i Austria

 

::: Zasady podejmowania pracy w wybranych państwach UE

 

Wielka Brytania >>

Portugalia >>

Irlandia >>

Szwecja >>

Niemcy >>

Francja >>

Austria >>

Włochy >>

Belgia >>

Grecja >>

Cypr >>

 

 

::: Świadczenia z tytułu pracy w państwach UE

 

Świadczenia rodzinne w UE >>

Jak dostać emeryturę i rentę w UE >>

Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE >>

W którym kraju UE jesteś ubezpieczony >>

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w UE >>

 

 

::: Zasady uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

 

publikacja RCIE Koszalin >>

 

 

::: Przydatne linki

 

Eures >>

Europejski Portal Mobilności Zawodowej. Celem EURES jest dostarczanie informacji i porad oraz świadczenie usług w zakresie rekrutacji/miejsc pracy na rzecz pracowników i pracodawców, jak i wszystkich obywateli pragnących korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób.


Europass >>

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy stwarzających lepsze możliwości poruszania się po europejskich rynkach pracy.


Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą >>

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje taką pracę za granicą. Zasady postępowania w sprawach podatkowych wynikają z dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na stronach Ministerstwa Finansów prezentowany jest mechanizm rozliczania dochodów z pracy najemnej za granicą.

Zatrudnienie w instytucjach UE>>

Konkursy do pracy w instytucjach europejskich są organizowane przez Biuro Doboru Kadr Wspólnot Europejskich EPSO i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym UE. Kandydaci do pracy w instytucjach wspólnotowych muszą mieć obywatelstwo państwa członkowskiego UE, a pozostałe wymagania zależą od kategorii urzędniczej (A, B, C i D), w jakiej będą pracować po pomyślnym przejściu przez wieloetapową procedurę konkursową.

 

 

 

 AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.