::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: KIM JESTEŚMY :::

 

::: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie
funkcjonuje w ramach Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości od kwietnia 2000 r. Jest regionalnym partnerem Ministerstwa Spraw Zagranicznych woj. zachodniopomorskim i działa w ramach ogólnopolskiej rządowej sieci RCIE zarządzanej przez MSZ. W ramach zadań realizowanych na zlecenie MSZ naszym celem jest informowanie społeczeństwa o wszystkich aspektach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a przez to rozbudzenie zainteresowania i kreowanie zapotrzebowania na wiedzę na temat integracji europejskiej, a także długofalowa edukacja europejska wszystkich grup społecznych i zawodowych. Priorytetem działań jest wsparcie lokalnej przedsiębiorczości w zakresie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na rynku wewnętrznym UE oraz pozyskiwania funduszy na rozwój firm. Nasze biuro pełni również funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk.

::: Działania promocyjne
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej prowadzi na terenie miasta Koszalina i regionu działania promocyjne mające na celu propagowanie wiedzy o UE, RCIE oraz usług jakie oferuje. W tym celu RCIE utrzymuje stały kontakt z mediami, wystawia stoisko informacyjne w różnego rodzaju targach, konferencjach, imprezach masowych, organizuje konkursy z nagrodami, utrzymuje obszerny serwis internetowy, sponsoruje nagrody w przedsięwzięciach promujących integrację europejską.

::: Działania informacyjne
Działania informacyjne prowadzone są w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00 i mają charakter konsultacji klientów z pracownikami RCIE oraz pracy własnej klientów pod nadzorem merytorycznym konsultanta RCIE. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej dysponuje obszernymi, systematycznie uzupełnianymi od początku funkcjonowania zasobami bibliotecznymi dostępnymi dla klientów w siedzibie RCIE, będącymi największym już obecnie zbiorem tematycznym publikacji książkowych (ponad 1000 tytułów), pism i periodyków, opracowań i analiz (70 dziedzin życia gospodarczego i społecznego) w regionie. Do dyspozycji klienta jest także bezpłatny dostęp do Internetu na strony o tematyce europejskiej na stanowisku komputerowym dla klienta.

::: Działania edukacyjne i doradztwo
W zakresie działania Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej leży organizacja szkoleń specjalistycznych, wykładów, prelekcji. Działaniami edukacyjnymi objęte zostały szerokie grupy społeczne i zawodowe począwszy od młodzieży, nauczycieli, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji samorządowej oraz organizacje pozarządowe. Poza wykładami i szkoleniami realizowanymi w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie klientów (placówek oświatowych, klubów europejskich, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego itp.), zadaniami zleconymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, RCIE realizuje własny program edukacyjny. Ponadto w siedzibie RCIE realizowane jest indywidualne doradztwo i konsultacje, głównie w zakresie prawa UE, funduszy UE oraz składania skarg do Strasburga

::: Działalność wydawnicza
W miarę pozyskiwania środków finansowych w ramach dotacji i konkursów RCIE wydaje własne publikacje w serii "Poradniki". Są one dostępne nieodpłatnie w biurze RCIE oraz rozpowszechniane w całej Polsce poprzez sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej oraz inne kanały dystrybucyjne. Autorami publikacji są pracownicy RCIE. Wszystkie dotychczasowe wydawnictwa dostępne są na stronie Publikacje.

 

 AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.