::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM ROK 2006 ::: 

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

::: Spotkania otwarte w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w II półroczu 2006 r.


RCIE Koszalin zaprasza na spotkania otwarte w swojej siedzibie przy ul.Młyńskiej 2, które odbywają się w czwartki w godz. 15.00 - 16.00. Poniżej przedstawiamy przewidywany harmonogram spotkań:
Wrzesień
14.09. Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
28.09. Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Październik
5.10. EUROPASS - równe szanse na unijnym rynku pracy
19.10. EUROPASS - równe szanse na unijnym rynku pracy
Listopad
9.11. Koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych w UE (emerytury)
23.11. Koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych w UE (świadczenia rodzinne)
Grudzień
7.12. Obyczaje świąteczne w państwach UE
14.12. Obyczaje świąteczne w państwach UE

::: Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Woj. Zachodniopomorskiego 2006


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej organizuje w dniu 7 grudnia 2006 w Koszalinie Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja działań pozaszkolnych SKE, w tym poszerzanie wiedzy na temat rozwoju swojej miejscowości czy gminy w związku z członkostwem w UE. Dlatego też reprezentacje szkół proszone są o przygotowanie prezentacji PPT nt. "W jakim stopniu członkostwo w UE wpłynęło na rozwój mojej miejscowości czy gminy" (czas prezentacji do 5 minut), które będą prezentowane przez uczniów w pierwszej części Zjazdu. Prezentacja powinna zawierać jeden z podanych poniżej aspektów:

 • przykłady projektów zrealizowanych ze środków UE w gminie lub mieście (np.inwestycje, ale i festiwale, spotkania, programy dla bezrobotnych czy aktywizujące poszczególne grupy społeczne itp.)
 • przyklady projektów kulturalnych i oświatowych zrealizowanych ze środków UE zrealizowanych w mojej gminie lub mieście
 • przykłady projektów zrealizowanych ze środków UE przez przedsiębiorców
 • przykłady projektów zrealizowanych ze środków UE przez rolników (np. inwestycje w rozwój gospodarstw)
  Przygotowanie prezentacji nie jest jednak warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Zjeździe.
  Informacja techniczna - prezentacje powinny mieć nie więcej niż 15 Mb. Należy je nadesłać do 29 listopada 2006 mailem na adres rcie@rcie.koszalin.pl (prezentacje do 7 Mb) lub na płycie CD na adres RCIE ul.Młyńska 2, 75-054 Koszalin, w przypadku prezentacji ponad 7 Mb).

  Druga część Zjazdu poświęcona będzie możliwościom jakie daje młodzieży udział w wolontariacie europejskim. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia "Europa Młodych" z Koszalina z doświadczeniem w organizacji wymian młodzieżowych oraz wyjazdów na wolontariat europejski w ramach programu Młodzież. Zaprezentują oni możliwości uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach oraz, w ramach wymiany doświadczeń, przedstawią młodych wolontariuszy, którzy przebywali w krajach europejskich i podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzą na ich pytania. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach dotacji UKIE "Europa bliżej nas 2006". Wszelkie pytania proszę kierować do konsultanta RCIE Magdaleny Skrzypek pod nr tel. 094/3471317.

  ::: Szkolenia "Rozwijanie przedsiębiorczości młodzieży oraz doradztwa zawodowego w szkołach"


  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie w ramach dotacji UKIE "Europa bliżej nas 2006" realizuje szkolenie "Rozwijanie przedsiębiorczości młodzieży oraz doradztwa zawodowego w szkołach." adresowane do nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

  Warsztaty szkoleniowe będą prowadzone w dwóch grupach, uczniowskiej i nauczycielskiej. Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, również w ramach możliwości, jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Uczniowie uczestniczący w szkoleniu zdobędą umiejętności umożliwiające im adaptację do zmieniających się warunków rynku pracy oraz wiedzę dotyczącą źródeł informacji w tym zakresie i sposobów jej wykorzystywania. Warsztaty prowadzone w ramach szkolenia mają na celu nabycie przez uczniów umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę, także na poziomie rynku europejskiego. Natomiast w odniesieniu do nauczycieli szkolenie ma głównie na celu przekazanie niezbędnego zaplecza informacyjnego i metodologii w zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i pracy z młodzieżą.

  Szkolenie będzie prowadzone w Mielnie k/Koszalina w dwóch terminach: 30.11-01.12.2006 i 01.12-02.12.2006. Wszelkie pytania proszę kierować do konsultanta RCIE Magdaleny Skrzypek nr tel. 094/347 13 17.

  ::: Cykl seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców

  W październiku Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na cykl trzech seminariów informacyjnych pod wspólnym hasłem "Prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenie usług przez polskie firmy na wybranych rynkach UE"

  Seminaria są adresowane zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do większych firm, które zamierzają rozwijać swoją działalność nie tylko na rynku polskim, ale i całej UE. Przypomnijmy, że polski przedsiębiorca z dniem 1 maja 2004 uzyskał możliwość działania na rynku Unii Europejskiej jako pełnoprawny podmiot prawa europejskiego. Skutkuje to zarówno nabyciem nowych przywilejów, jak i nałożeniem na niego określonych obowiązków.
  W związku z tym pracownicy RCIE przygotowali zestaw niezbędnych informacji prawnych w zakresie wiedzy na temat wszystkich niezbędnych elementów transgranicznych działań gospodarczych. Uczestnicy spotkań uzyskają odpowiedzi na pytania czym różni się swoboda świadczenia usług od zasady przedsiębiorczości, czym jest usługa transgraniczna, jak prawidłowo sporządzić umowę na jej świadczenie aby uniknąć przykrych konsekwencji w razie kontroli, jak oddelegować pracowników do wykonania usług w innym państwie, a także jakie są warunki legalizacji pobytu oraz zasady koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w przypadku opłacania składek w innym państwie. Będzie się można również zapoznać z warunkami jakie należy spełnić aby móc założyć działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, stając się tym samym tamtejszym podmiotem gospodarczym.

  Seminaria będą odbywały się przez 3 kolejne piątki października o godz.13.00. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
  13 października - Niemcy
  20 października - Holandia
  27 października - Francja
  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do sali 109 ul. Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny.  ::: Wyniki wojewódzkiego etapu konkursu "Moja szkoła w UE"

  "MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ"
  IV edycja konkursu organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  Protokół z posiedzenia komisji oceniającej etap wojewódzki konkursu

  1. W dniu 20.04.2006 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Oceniającej. Komisja obradowała w składzie:

 • Magdalena Skrzypek, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie Przewodnicząca Komisji
 • Renata Polikowska, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Iwona Truś, Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie Członek Komisji
 • Agnieszka Muchla, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Członek Komisji


  2. Na konkurs nadesłano łącznie 27 prac, w tym:
 • 20 w kategorii "gimnazja"
 • 7 w kategorii "szkoły ponadgimnazjalne"


  3. W wyniku obrad Komisja wyłoniła 6 zwycięskich prac:

  KATEGORIA GIMNAZJA:

  I MIEJSCE - Publiczne Gimnazjum w Grzmiącej
  II MIEJSCE - Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku
  III MIEJSCE - Zespół Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy

  KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  I MIEJSCE - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
  II MIEJSCE - Zespół Szkół Łączności w Szczecinie
  III MIEJSCE - Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie


  ::: Spotkania otwarte w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w I półroczu 2006 r.

    RCIE Koszalin zaprasza na spotkania otwarte w swojej siedzibie przy ul.Młyńskiej 2, które odbywają się w czwartki w godz. 15.00 - 16.00. Poniżej przedstawiamy przewidywany harmonogram spotkań:
  Marzec
  9.03. EUROPASS - równe szanse na unijnym rynku pracy
  23.03. EUROPASS - równe szanse na unijnym rynku pracy
  Kwiecień
  13.04. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
  27.04. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
  Maj
  11.05. 2 lata członkostwa Polski w UE
  25.05. 2 lata członkostwa Polski w UE
  Czerwiec
  8.06. Swobodny przepływ osób w UE
  22.06. Swobodny przepływ osób w UE


  ::: Nowe rynki pracy w Unii Europejskiej - majowy cykl otwartych seminariów informacyjnych

    Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje w maju cykl otwartych seminariów informacyjnych poświęconych warunkom podejmowania pracy w państwach UE, które od 1 maja 2006 zdecydowały się na otworzenie swoich rynków pracy i swobodny dostęp do nich dla obywateli polskich.
  Przypomnijmy: od 1 maja 2004 Polacy mogą bez przeszkód i na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju poszukiwać i podejmować pracę w Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Teraz, od 1 maja br. dołączyły do nich także Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Grecja. Pozostałe "stare" państwa UE zdecydowały się utrzymać okres przejściowy w zakresie swobody przepływu pracowników i nie otwierać swoich rynków pracy. Część z nich jednak, jak np. Francja, Włochy, czy Dania wprowadziły pewne ułatwienia proceduralne w niektórych sektorach zawodowych i w otrzymywaniu pozwoleń na pracę. Holandia deklaruje dostęp do swojego rynku pracy od 1 stycznia 2007.
  Każde z organizowanych przez RCIE Koszalin spotkań będzie poświęcone innemu krajowi i omówieniu tematyki związanej z kwestiami prawnymi, systemami podatkowymi oraz zasadami świadczeń społecznych w przypadku poszukiwania i podejmowania pracy na tamtejszym rynku.
  Harmonogram seminariów przedstawia się następująco:
  12 maja - Hiszpania
  19 maja - Finlandia
  29 maja - Grecja
  2 czerwca - Portugalia
  Spotkania będą odbywać się zawsze o godzinie 13.00 w sali 109 budynku Centrum Biznesu ul. Zwycięstwa 42 (dawny budynek NBP). Wstęp na spotkania jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych


  ::: "Przedsiębiorco skorzystaj na Unii Europejskiej" III edycja szkoleń nt. funduszy UE dla firm

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie realizuje coroczny cykl spotkań z przedsiębiorcami na temat możliwości pozyskiwania dotacji i pożyczek finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
  III edycja będzie realizowana do 20 kwietnia 2006 na terenie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego. Poza dostępnymi w 2006 roku dotacjami na doradztwo, działania proeksportowe i inwestycje, omówione zostaną również założenia perspektywy finansowej na lata 2007-13 w kontekście funduszy dla przedsiębiorstw. Przedstawiona zostanie również oferta pożyczek finansowanych ze środków unijnych, których dysponentem jest Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.
  Spotkanie obejmuje minimum 2 godziny, w tym seminarium informacyjne dotyczące poszczególnych programów i działań oraz część roboczą obejmującą pytania i odpowiedzi uczestników.
  Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
  15 marca - Koszalin (spotkanie poświęcone wyłącznie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa)
  27 marca - Białogard
  29 marca - Czaplinek
  31 marca - Złocieniec
  3 kwietnia - Świdwin
  6 kwietnia - Wałcz
  7 kwietnia - Trzebiatów
  Zainteresowani szczegółami mogą się kontaktować z RCIE Koszalin (osoba odpowiedzialna: Szymon Michałkowicz - konsultant RCIE tel. 094 3471317) lub Urzędami Miasta lub Gminy, we współpracy z którymi cykl jest realizowany.
  Jednocześnie zapraszamy przedsiębiorców z Koszalina, którzy są zainteresowani tematyką funduszy na indywidualne konsultacje i doradztwo w tym zakresie do biura RCIE w Koszalinie ul. Młyńska 2. Są one prowadzone codziennie w godzinach 9.00 -16.00.

  ::: EUROPASS - równe szanse na unijnym rynku pracy.

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje w marcu 2006 cykl edukacyjny "EUROPASS - równe szanse na unijnym rynku pracy" adresowany do młodzieży. Zajęcia będą prowadzone w koszalińskich szkołach ponadgimnazjalnych w formie spotkań i wykładów. Szerszych informacji udzielają konsultanci RCIE tel. 093471317

  EUROPASS to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Obejmuje komplet dokumentów umożliwiających obywatelom UE lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Ze względu na ujednolicony i funkcjonujący w takiej samej formie we wszystkich krajach UE charakter formularzy, EUROPASS daje możliwość efektywniejszego poszukiwania pracy w Unii Europejskiej, a jednocześnie, z drugiej strony wspiera potencjalnych pracodawców w lepszej ocenie kandydatów do pracy.

  W skład EUROPASS wchodzą:

  1. Europass - CV - to standardowy formularz życiorysu
  2. Europass - Mobilność - potwierdza okresy nauki i szkolenia za granicą,
  3. Europass - Suplement do Dyplomu - ułatwia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu szkoły wyższej w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza,
  4. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe - wydawany w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie kompetencji zdobytych przez jego posiadacza
  5. Europass - Paszport Językowy - zawiera informacje na temat stopnia znajomości języków obcych.   

 •    AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
  DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
  NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

  Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.

   
  tol.gif (82 bytes) toc.gif (82 bytes) tor.gif (79 bytes)
   

  ::: GALERIA

  Nasze działania. Galeria zdjęć.

  ZOBACZ !

   

   

  ::: Czy wiesz, że:

  Oferujemy pomoc w poszukiwaniu dokumentów i aktów prawnych Unii Europejskiej.

  więcej >>>

   

   

   

  Opracowanie :
  BiT STUDIO
  All rights reserved.