::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM :::

 

UWAGA: informacje zamieszczane na tej stronie są nieaktualne i dotyczą działań, które już miały miejsce.

.: Rok 2008


Listopad 2009: cykl seminariów informacyjnych "Praca w UE aspekty prawne i społeczne"

Zapraszamy na dwa seminaria poświęcone najczęściej poruszanym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy w UE, a więc możliwościom poszukiwania i podejmowania pracy w wybranych państwach UE oraz warunkom korzystania przez pracujących i rodziny z przysługujących świadczeń społecznych.

czytaj więcej >>

5 listopada: Dzień otwarty "Ze skargą strasburską na ty"

Zapraszamy do biura RCIE wszystkich zainteresowanych. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu się z konsultantem RCIE Magdaleną Skrzypek-Terlecką telefonicznie pod nr tel. 094/347 13 17. Można również zadać pytanie mailowo w temacie wpisując "skarga do ETPC"

czytaj więcej >>

20 listopada: Warsztaty dla nauczycieli "Staże i wymiany w programie Leonardo da Vinci".

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza do udziału w nieodpłatnych warsztatach edukacyjnych "Staże i wymiany w programie Leonardo da Vinci". Oferta adresowana jest do nauczycieli profilowanych szkół ponadgimnazjalnych

czytaj więcej >>

Październik 2009: Nowe wydanie Elementarza już dostępne

Wydaliśmy już po raz trzeci naszą broszurę edukacyjną "Unia Europejska. Elementarz". Publikacja zawiera zestaw podstawowych wiadomości na temat Unii Europejskiej, jej historii, funkcjonowania, instytucji, symboliki, obywatelstwa europejskiego, euro, polityki, państw członkowskich, strefy Schengen oraz drogi Polski do UE.

czytaj więcej >>

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "GWIEZDNY KRĄG"

W imieniu organizatorów zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do udziału w konkursie. Konkurs składa się z trzech etapów - lokalnego, regionalnego i ogólnopolskiego. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń szkół upływa 9 grudnia 2009. Z zasadami uczestnictwa w konkursie, terminarzem i formularzami zgłoszeniowymi można zapoznać się na stronach konkursu

czytaj więcej >>

1 października: Spotkanie informacyjne "Prawa konsumenta w UE"

Zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne poświęcone prawom konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej. W trakcie spotkania zostaną omówione regulacje związane ze sprzedażą konsumencką, zakupami internetowymi oraz zakresem praw przysługujących w przypadku korzystania z podróży samolotem i usług biur turystycznych.

czytaj więcej >>

Wrzesień-październik 2009: Cykl spotkań z młodzieżą "5 lat Polski w UE, 5 lat Koszalina w UE"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we wrześniu i październiku 2009 na terenie miasta Koszalina cykl edukacyjny "Bliżej Europy", adresowany do młodzieży szkół średnich. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "5 lat Polski w Unii Europejskiej, 5 lat Koszalina w Unii Europejskiej"

czytaj więcej >>

10 września: zapraszamy na dyżur konsultanta RCIE w redakcji Głosu Koszalińskiego

Dyżur telefoniczny rozpocznie się o godz.10.00. Tematyka obejmie zagadnienia związane z ochroną praw człowieka i obywatela w UE oraz możliwościom składania skarg i petycji do instytucji europejskich

czytaj więcej >>

Wrzesień 2009: Materiały dla nauczycieli

Uwaga szkoły! RCIE Koszalin przygotowało pakiety materiałów informacyjnych przydatne dla nauczycieli w dotyczące edukacji w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz polityki UE . Materiały będą do odebrania w biurze RCIE od września. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 094 3471317. Informujemy też w dziale Edukacja Europejska o nowych konkursach o tematyce unijnej dla młodzieży.

czytaj więcej >>

Sierpień 2009: Cykl spotkań informacyjnych "Przedsiębiorco, skorzystaj na UE"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na seminaria i spotkania informacyjne w regionie w związku z naborem wniosków dla mikroprzedsiębiorców w woj. zachodniopomorskim

czytaj więcej >>

6 sierpnia - "Rynek duński bez tajemnic"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 6 sierpnia 2009 na seminarium informacyjne "Rynek duński bez tajemnic" poświęcone wszelkim aspektom prowadzenia aktywności gospodarczej przez obywateli polskich na rynku duńskim.

czytaj więcej >>

10 lipca: zapraszamy na dyżur konsultanta RCIE Koszalin w redakcji Głosu Koszalińskiego

Dyżur telefoniczny rozpocznie się o godz. 10.00. Tematyka dyżuru będzie obejmować zagadnienia związane z podróżowaniem po Unii Europejskiej, m.in. przekraczania granic, ubezpieczeń zdrowotnych, poruszania się samochodem, przewozu zwierząt, nagłych wypadków itp.

czytaj więcej >>

Dotacje i granty na projekty medialne i internetowe

Jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć medialnych i internetowych o tematyce związanej z wybranymi dziedzinami integracji europejskiej

czytaj więcej >>

Ważne i ciekawe. Doniesienia z Unii Europejskiej

Czytaj nasze artykuły w Dzienniku Koszalińskim Miasto w dodatkach: Budownictwo(wtorek), Rynek (środa), Praca (czwartek). Omawiamy kwestie związane z aktualnym stanem prawnym w gospodarce, biznesie i na rynku pracy Unii Europejskiej oraz zagadnienia praktyczne, prezentujemy ważne informacje, poruszamy najczęściej powracające w debacie społecznej tematy. Cykl publikowany jest od lutego w ramach realizacji zadania UKIE "Informacja europejska w zachodniopomorskim 2009"

22 maja: Spotkanie informacyjne Rynek pracy w Belgii i Danii dla Polaków

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 22 maja 2009 na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom poszukiwania i podejmowania pracy na rynku duńskim i belgijskim

czytaj więcej >>

Zatrudnienie w instytucjach UE

Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) ogłosił konkursy otwarte na stanowiska administratorów (AD5), w celu stworzenia list rezerwowych. Konkursy przeznaczone są dla obywateli Polski oraz Czech

czytaj więcej >>

8 maja: Radiowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie i Radio VOX FM zapraszają na konkurs na antenie z okazji piątej rocznicy członkostwa Polski w UE oraz Dnia Unii Europejskiej

czytaj więcej >>

Maj 2009: Nowe raporty i broszury z okazji 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydał szereg publikacji rocznicowych. Zawierają one między innymi: ocenę wpływu członkostwa w Unii Europejskiej, na rozwój gospodarczy Polski, charakterystykę nowych zjawisk w zakresie migracji ludności i sytuacji na rynku pracy, bilans transferów między Polską a unijnym budżetem, bilansu pięciu lat członkostwa dla rolnictwa i rozwoju wsi, informacje o poziomie absorpcji funduszy strukturalnych i ocenę stopnia wykorzystania szans, jaki daje członkostwo w zakresie edukacji.

czytaj więcej >>

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej"

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Oceniającej, które odbyło się 22 kwietnia w Szczecinie. Komisja wyłoniła 6 zwycięskich prac.

czytaj więcej >>

28 kwietnia: Warsztaty "Europass - większe szanse na rynku pracy".

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza do udziału w nieodpłatnych warsztatach edukacyjnych: "Europass - większe szanse na rynku pracy". Oferta skierowana jest do nauczycieli przedsiębiorczości i języków obcych szkół ponadgimnazjalnych

czytaj więcej >>

Kwiecień 2009: Cykl spotkań informacyjnych "Przedsiębiorco, skorzystaj na UE" VII edycja

W związku z planowanymi oraz ogłoszonymi w okresie kwiecień-maj 2009 naborami dla przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we współpracy z wybranymi gminami regionu cykl seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców

czytaj więcej >>

Marzec 2009: Konkurs dla organizacji pozarządowych "Pięć lat członkostwa Polski w UE"

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych "Pięć lat członkostwa Polski w UE". Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2009

czytaj więcej >>

Luty/marzec 2009: 5 lat Polski w Unii Europejskiej - cykl lekcji europejskich w gimnazjach

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie realizuje w lutym i marcu 2009 w gimnazjach na terenie Koszalina cykl edukacyjny "Bliżej Europy". Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Szanse i wyzwania dla młodzieży w UE - bilans 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej"

czytaj więcej >>

28 stycznia : Spotkanie informacyjne "Rynki pracy w Unii Europejskiej dla Polaków"

Na spotkaniu pracownicy RCIE przedstawią informacje, jakie są zasady poszukiwania i podejmowania pracy w UE, w jakich państwach najłatwiej tę pracę uzyskać i gdzie są najkorzystniejsze ekonomicznie warunki pracy, najtańsze koszty utrzymania i najlepsze zarobki.

czytaj więcej >>

Przedsiębiorco skorzystaj na UE. Przewodnik po dostępnych funduszach UE w latach 2007-2013

Wydaliśmy nową publikację informacyjną dla przedsiębiorców zainteresowanych funduszami unijnymi na rozwój firmy. Można ją otrzymać bezpłatnie w biurze RCIE przy ul.Młyńskiej 2, jest również udostępniona w dziale Publikacje w wersji elektronicznej.

czytaj więcej >>

Uwaga szkoły! Dystrybucja materiałów promocyjnych

Informujemy, iż w związku z otrzymaniem z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej materiałów promocyjnych prowadzimy wśród szkół regionu koszalińskiego ich dystrybucję. Zainteresowane szkoły mogą zasięgnąć informacji w naszym biurze pod nr tel.094 3471317. Przypominamy o zasadach odbioru materiałów

czytaj więcej >>

Wykaz aktualnie dostępnych dotacji ze środków UE

Informacje o aktualnie dostępnych możliwościach dofinansowania z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych UE oraz dofinansowania działań związanych z integracją europejską z innych źródeł  

czytaj więcej >>

Jak pisać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Celem naszego informatora jest poprowadzenie " krok po kroku" ewentualnego skarżącego przez zawiłości strasburskich procedur w taki sposób, aby po jego lekturze dokładnie wiedział w jakim terminie należy taką skargę złożyć, jakie wymogi formalne powinna ona spełniać i przede wszystkim jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres skargi

czytaj więcej >>

Fundusze UE: Spotkanie informacyjne "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 22 października 2009 r. na spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. zachodniopomorskiego. czytaj więcej>>

Fundusze UE: konkurs dla małych i średnich przedsiębiorców w zachodniopomorskim ogłoszony
15 października rozpocznie się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa RPOWZ. Potrwa do 30 listopada 2009. Zapoznaj się z warunkami ubiegania się o dotację oraz pełną dokumentacją konkursową czytaj więcej>>

Fundusze UE: Uwaga! Zmiany zasad w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW"
Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich". Proponowane zmiany są dość znaczne czytaj więcej>>

Fundusze UE: Rusza działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" POIG
28 września rozpocznie się nabór do działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na realizację projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata czytaj więcej>>

Fundusze UE: Nabór wniosków na zakup usług doradczych dla MSP ogłoszony
15 września rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 1.3. RPOWZ Specjalistyczne doradztwo dla MSP. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie doradztwa m.in. w zakresie jakości, planowania inwestycyjnego, wdrażania specjalistycznych technologii, rozwoju strategicznego firmy. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 października czytaj więcej>>

Fundusze UE: Nabór wniosków na dofinansowanie misji i targów uruchomiony
Od 17 sierpnia przedsiębiorcy w naszym województwie mogą składać wnioski w ramach działania 1.3.2 RPOWZ Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym i ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów udziału w targach i misjach gospodarczych. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu dostępnych środków czytaj więcej>>Fundusze UE: Spotkanie informacyjne "Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 30 lipca 2009 na spotkanie informacyjne na temat schematu B działania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. czytaj więcej>>Fundusze UE: Spotkanie informacyjne "Małe Dotacje dla mikroprzedsiębiorców"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 9 lipca 2009 na spotkanie informacyjne na temat schematu B działania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego czytaj więcej>>

Fundusze UE: Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.1.1 RPOWZ uruchomione
Od 15 lipca 2009 rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami zostają uruchomione dwa konkursy - schemat A dla projektów o całkowitej wartości powyżej 200 tys. zł oraz schemat B, tzw. "Małe dotacje" poniżej 200tys. zł czytaj więcej>>

Fundusze UE: Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw PROW będzie dodatkowy nabór
ARiMR podała, że w ramach ostatniego naboru zakończonego 18 maja w żadnym z województw nie wykorzystano całej puli środków UE przeznaczonych na to działanie w 2009. W naszym województwie do dyspozycji jest ponad 49mln zł. Do 18 maja wpłynęło 175 wniosków, których kwota stanowi jedynie 56,60% dostępnych środków czytaj więcej>>

Fundusze UE: Cykl spotkań informacyjnych "Przedsiębiorco, skorzystaj na UE" VII edycja
W związku z planowanymi oraz ogłoszonymi w okresie kwiecień-maj 2009 naborami dla przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we współpracy z wybranymi samorządami gmin regionu cykl seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców czytaj więcej>>

Fundusze UE: Dyżur telefoniczny w redakcji Głosu Koszalińskiego
17 kwietnia 2009 w godz. 10.00-11.00 pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej będą odpowiadać na pytania o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW. Bliższe informacje w wydaniach codziennych Głosu Koszalińskiego.
Relacja z dyżuru >>

Fundusze UE: nabór wniosków do poddziałania 1.1.3 RPOWZ ogłoszony
2 kwietnia ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2009 czytaj więcej >>

Prawo UE: Spotkanie informacyjne "Jak skutecznie radzić sobie z problemami prawnymi w kontaktach gospodarczych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej" 25 marca 2009
Przedsiębiorco, masz problemy wynikające z dyskryminacji i nieprawidłowego stosowania wobec Ciebie prawa UE przez instytucje publiczne państw unijnych? Czy dotyczą one dostępu Twoich produktów do rynku UE, świadczenia usług, kontroli granicznych, zakładania działalności gospodarczej na terenie UE, zamówień publicznych lub zwrotu podatku VAT? Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 25 marca 2009 na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i obywateli podejmujących pracę w UE. czytaj więcej >>

Fundusze UE: Termin uruchomienia działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW
Znany już jest przewidywany termin uruchomienia działania 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z zapowiedzią planowana data ogłoszenia naboru to 31 marca 2009, zaś jego rozpoczęcie to 5 maja 2009. Potrwa on 10 dni kalendarzowych. ARIMR opublikował również projekty dokumentów aplikacyjnych. czytaj więcej >>

Fundusze UE: Trwa nabór wniosków do "Paszportu do eksportu"
Ogłoszony został nabór wniosków do działania 6.1 "Paszport do eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Potrwa on do 31 marca 2009 albo aż do wyczerpania alokacji środków finansowych przewidzianych na I rundę aplikacyjną. czytaj więcej >>

Fundusze UE: Uproszczenia w następnych konkursach RPOWZ dla przedsiębiorców
Urząd Marszałkowski przedstawił listę uproszczeń, które zamierza wdrożyć w następnych konkursach dla przedsiębiorców. Firmy na pewno ucieszy przede wszystkim złagodzenie kryteriów związanych z innowacyjnością projektu, wprowadzenie wydzielonej możliwości ubiegania się o małe dotacje oraz ograniczenie objętości dokumentacji i uproszczenie niektórych formularzy. Tutaj znajduje się lista uproszczeń. >>

Przedsiębiorco skorzystaj na UE. Przewodnik po dostępnych funduszach UE w latach 2007-2013
Wydaliśmy nową publikację informacyjną dla przedsiębiorców zainteresowanych funduszami unijnymi na rozwój firmy. Można ją otrzymać bezpłatnie w biurze RCIE przy ul.Młyńskiej 2, jest również udostępniona w dziale Publikacje w wersji elektronicznej. czytaj więcej >>

--------------------------------------------------------------------------------
:::Seminaria informacyjne: Jakie świadczenia przysługują pracującym w państwach UE?

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na cykl seminariów poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanym z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych w UE W grudniu zaplanowano 2 spotkania:
2 grudnia 2008 - "Świadczenia rodzinne w Unii Europejskiej"
4 grudnia 2008 - "Emerytury i renty w Unii Europejskiej"
Podjęcie pracy w dowolnym państwie UE niesie za sobą prawo skorzystania z systemu zabezpieczenia społecznego danego kraju. Jednym z najpopularniejszych świadczeń pobieranych przez Polaków pracujących za granicą jest zasiłek rodzinny, który przysługuje nawet wtedy, gdy współmałżonek i dzieci pozostają w Polsce. Pierwsze z zaplanowanych seminariów poświęcone będzie informacjom prawnym i praktycznym wskazówkom jakie wymogi należy spełnić, gdzie się zgłosić i jakie dokumenty przygotować by otrzymywać świadczenie. Drugie seminarium poświęcone będzie warunkom nabywania świadczeń emerytalnych i rentowych w państwach UE oraz zasadzie ich przekazywania po powrocie do Polski.
Zapraszamy na spotkania o godz. 14.00 do sali 109 ul.Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny

:::"Rozwijanie przedsiębiorczości młodzieży oraz doradztwa zawodowego w szkołach".

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej zaprasza na nieodpłatne dwudniowe szkolenie "Rozwijanie przedsiębiorczości młodzieży oraz doradztwa zawodowego w szkołach". Warsztaty szkoleniowe będą prowadzone w dwóch grupach, uczniowskiej i nauczycielskiej. Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, również w ramach możliwości, jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE. Uczniowie uczestniczący w szkoleniu zdobędą umiejętności umożliwiające im adaptację do zmieniających się warunków rynków pracy oraz wiedzę dotyczącą źródeł informacji w tym zakresie i sposób jej wykorzystywania. Warsztaty prowadzone w ramach szkolenia mają na celu nabycie przez uczniów umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego. Natomiast w odniesieniu do nauczycieli szkolenie to ma głównie na celu przekazanie niezbędnego zaplecza informacyjnego i metodologii w zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego i pracy z młodzieżą.
WAŻNE!
Informujemy, że dysponujemy miejscami dla przedstawicieli 15 szkół (1 nauczyciel + 1-2 uczniów). z uwagi na to, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. z ww. względów o ostatecznej kwalifikacji na szkolenie będziemy informowali telefonicznie - wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu. Będzie nim dopiero potwierdzenie telefoniczne ze strony RCIE Koszalin.

Szkolenie odbędzie się w Mielnie k/Koszalina w terminie 28-29.11.2008. Szczegółowy harmonogram i tematyka zajęć w załączeniu. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 24.11.2008 na załączonym formularzy faksem na nr 094/ 3471317. Wszelkie pytania proszę kierować do konsultanta RCIE Magdaleny Skrzypek-Terleckiej pod nr tel. 094/3471317. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.Szkolenie jest realizowane przy wsparciu finansowym UKIE w ramach projektu "Unia Europejska z klimatem 2008"

:::Przedsiębiorco skorzystaj na UE. Przewodnik po dostępnych funduszach UE w latach 2007-2013

Wydaliśmy nową publikację informacyjną dla przedsiębiorców zainteresowanych funduszami unijnymi na rozwój firmy. Można ją otrzymać bezpłatnie w biurze RCIE przy ul.Młyńskiej 2, jest również udostępniona w dziale Publikacje w wersji elektronicznej. Fundusze UE dla przedsiębiorców to temat od lat budzący ogromne zainteresowanie i nie mniejsze emocje. Jest to ogromna szansa rozwojowa dla polskich firm, bowiem w programach operacyjnych na lata 2007-2013 współfinansowanych ze środków UE znajduje się sporo działań adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Nasza publikacja jest próbą stworzenia czytelnej i przejrzystej mapy dostępnych możliwości, ułatwiającej poruszanie się przedsiębiorcy wśród funkcjonujących programów oraz identyfikację tych, spełniających kryteria potrzeb firmy. Przedstawiamy wizytówki najważniejszych programów i działań, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, szkoleń i doradztwa oraz przedsięwzięć proeksportowych. Opisujemy podstawowe zasady i pojęcia, związane z procedurami ubiegania się o środki UE. Wskazujemy instytucje i źródła.
To uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat unijnego wsparcia, stanowiące punkt wyjścia do dalszej analizy możliwości rozwoju firmy.
Publikacja składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym omówiona została w sposób ogólny struktura i podział środków unijnych przypadających Polsce w latach 2007-2013. Rozdział drugi to prezentacja 35 działań zawartych w programach regionalnych i krajowych dostępnych dla przedsiębiorców. W ostatnim rozdziale przedsiębiorca znajdzie wyjaśnienia zasad i pojęć, z którymi spotka się przy analizie dokumentacji, a więc wytycznych, formularzy wniosków, biznesplanu oraz innych materiałów, których znajomość jest przydatna przy ubieganiu się o fundusze UE.
Opracowanie i wydanie poradnika przez było możliwe dzięki środkom Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach realizowanego przez RCIE Koszalin projektu "Informacja europejska w regionach 2008"

:::Spotkania z młodzieżą "Młody Polak obywatel Unii Europejskiej"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we wrześniu i październiku 2008 na terenie miasta Koszalina cykl edukacyjny "Bliżej Europy", adresowany do młodzieży szkół średnich. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Młody Polak obywatel Unii Europejskiej". Zamierzeniem cyklu jest objaśnienie najczęściej wykorzystywanych praw gwarantowanych obywatelom UE, aby umożliwić młodzieży pełne korzystanie z dostępnych możliwości i ułatwić funkcjonowanie w unijnej rzeczywistości. Przedsięwzięcie będzie realizowane w postaci spotkań z klasami w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych na bazie publikacji wydanej przez nasze biuro "Polak - obywatel UE. Praktyczny poradnik". Dodatkowych informacji udziela i prowadzi zapisy konsultantka RCIE pani Magdalena Skrzypek - Terlecka nr tel.094 3471317

Harmonogram spotkań w szkołach:
07.10 godz.11.30 - Zespół Szkół nr 9
08.10 godz.11.50 - Zespół Szkół nr 7
09.10 godz.11.45 - Zespół Szkół nr 3
13.10 godz.10.45 - Zespół Szkół nr 10
15.10 godz.09.50 - I Liceum Ogólnokształcące
17.10 godz.10.20 - Zespół Szkół nr 2
21.10 godz.12.30 - Zespół Szkół nr 1


:::Udostępniamy już drugie wydanie poradnika "Polak - obywatel UE"

To już drugie wydanie naszej popularnej publikacji, w której znajdują się informacje ułatwiające poruszanie się zwykłemu obywatelowi w unijnej rzeczywistości. Tak jak poprzednio, poradnik udostępniamy w wersji elektronicznej w dziale Publikacje oraz przeznaczamy część nakładu do dystrybucji w urzędach gmin i miast regionu.
W poradniku znajdują się informacje i objaśnienia sytuacji, z którymi mamy okazję najczęściej się zetknąć w życiu codziennym, a które mają związek lub wynikają z praw, jakie przysługują nam jako obywatelom Unii Europejskiej.
Opisane są zasady poruszania się i przekraczania granic, zabierania w podróż zwierząt, zasady przysługujących świadczeń zdrowotnych w państwach UE oraz zakresu pomocy dyplomatycznej w trudnych sytuacjach. Uwzględnione zostały również podstawowe informacje na temat możliwości nauki oraz pracy, a co za tym idzie uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na terenie UE. Jako obywatele Wspólnoty mamy również swoje prawa jako konsumenci, z publikacji dowiemy się jak je chronić i egzekwować w przypadku np. realizacji zakupów internetowych, zgłaszania reklamacji za towar zakupiony za granicą, czy też korzystania z usług turystycznych. W poradniku znajdziemy również informacje do jakiego sądu zwrócić się w przypadku sporów transgranicznych, jak wyglądają sprawy rozwodów i alimentów oraz do jakich instytucji UE oraz Rady Europy i w jakich sytuacjach możemy jako obywatele zgłaszać skargi i petycje.
Tegoroczna edycja została zaktualizowana i uzupełniona dodatkowo o nowe zagadnienia, m.in. wejście Polski do strefy Schengen, a co za tym idzie zmianę reguł poruszania się po terytorium Państw Członkowskich, aspekty praktyczne związane z posiadaniem samochodu i prawa jazdy oraz nowe rynki pracy i zasady pobierania zasiłku rodzinnego w UE.Publikacja jest już nieodpłatnie dostępna w biurze RCIE Koszalin. Tak jak w poprzednim roku, część nakładu przeznaczamy do dystrybucji w urzędach gmin i miast regionu na potrzeby wydziałów spraw obywatelskich, biur obsługi klienta oraz gminnych punktów informacyjnych. Zainteresowane urzędy prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr tel. 094 3471317

:::Rynek francuski bez tajemnic

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na cykl dwóch spotkań informacyjnych poświęconych wszelkim aspektom prowadzenia aktywności gospodarczej przez obywateli polskich na rynku francuskim. W trakcie kolejnych spotkań omawiane będą kwestie związane z podejmowaniem pracy, świadczeniem usług przez polskie firmy, samozatrudnieniem i zakładaniem firmy lub oddziału.
Pracownicy RCIE przedstawią obowiązujący stan prawny oraz informacje praktyczne. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2008 Francja zniosła ograniczenia w podejmowaniu pracy przez obywateli polskich, rynek ten jest też bardzo atrakcyjny dla naszych firm.
Spotkania będą odbywać się przez dwa kolejne czwartki o godz. 13.00 w sali 109 przy ul.Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP)Harmonogram i szczegółowy zakres spotkań informacyjnych przedstawia się następująco:
17 lipca 2008 - Praca we Francji - rynek otwarty dla Polaków
Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia prawne i praktyczne związane z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy na terenie Francji po otworzeniu tamtejszego rynku oraz zakres przysługujących świadczeń społecznych z tytułu zatrudnienia, w tym zasiłków rodzinnych i świadczeń emerytalnych
24 lipca 2008 - Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej przez polskie firmy we Francji
W trakcie spotkania polskie firmy będą mogły się dowiedzieć w jaki sposób dopełnić formalności związanych z wykonywaniem usługi transgranicznej na rynku francuskim - jak sporządzić umowę o świadczenie takiej usługi, aby uniknąć zarzutu pozorowanej umowy o pracę, w jaki sposób oddelegować pracowników do wykonania takiej usługi oraz jakich procedur administracyjnych należy dopełnić we Francji. Ponadto omówione zostaną procedury samozatrudnienia, jak też dokonywania rejestracji filii lub oddziału firmy już istniejącej.

:::Radiowy konkurs wiedzy z okazji Dnia Unii Europejskiej 9 maja

Zapraszamy na organizowany przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie we współpracy z Radiem Koszalin SA konkurs wiedzy z okazji Dnia Unii Europejskiej. 9 maja w godz. 9.00-12.00 telefonując do radia będzie można "na żywo" na antenie odpowiadać na pytania dotyczące podstawowych informacji na temat UE oraz Polski i Koszalina w UE. Prawidłowe odpowiedzi będą nagradzane zestawami promocyjnymi ufundowanymi przez RCIE (torby turystyczne, koszulki, saszetki, długopisy, breloki). Słuchajcie Radia Koszalin na fali 97.80 FM Koszalin, 92.50 FM Kołobrzeg, 88.10 FM Piła, 95.30 Słupsk, 103.1 FM cały region.

:::Etap wojewódzki konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej" rozstrzygnięty!

PROTOKÓŁ z POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI OCENIAJĄCEJ PROGRAM
"MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ" - VI EDYCJA


W dniu 22.04.2008 r. w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Oceniającej. Komisja obradowała w składzie:
 • Magdalena Skrzypek, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie - Przewodniczący Komisji
 • Anna Majewska-Kubiak , Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Stefania Kwiatkowska-Ociepa, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Członek Komisji
 • Alina Sukiennicka, Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Członek Komisji

  Na konkurs nadesłano łącznie 39 prac, w tym:
 • 20 w kategorii "gimnazja"
 • 19 w kategorii "szkoły podstawowe" W wyniku obrad Komisja wyłoniła 6 zwycięskich prac:

  KATEGORIA GIMNAZJA
 • I MIEJSCE - Publiczne Gimnazjum w Przelewicach
 • II MIEJSCE - Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu
 • III MIEJSCE - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku

  KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE
 • I MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie
 • II MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie
 • III MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie

  :::Cykl trzech seminariów informacyjnych "Rynek niemiecki bez tajemnic" marzec - kwiecień 2008

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na seminaria informacyjne poświęcone wszelkim aspektom prowadzenia aktywności gospodarczej przez obywateli polskich na rynku niemieckim. W trakcie kolejnych spotkań omawiane będą kwestie związane z podejmowaniem pracy, świadczeniem usług przez polskie firmy, samozatrudnieniem i zakładaniem firmy lub oddziału.
  Wszystkie spotkania odbywać się będą przez trzy kolejne czwartki o godz. 13.00 w sali 109 (I piętro) przy ul. Zwycięstwa 42 w budynku Centrum Biznesu (dawny NBP). Wstęp jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegółowych informacji udziela konsultantka RCIE Magdalena Skrzypek tel. 094 3471317Harmonogram i szczegółowy zakres tematyczny spotkań przedstawia się następująco:
  20 marca 2008 "Podejmowanie pracy w Niemczech"
  Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia prawne związane z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy na terenie Niemiec w świetle obowiązującego okresu przejściowego oraz zakres przysługujących świadczeń społecznych z tytułu zatrudnienia.
  27 marca 2008 "Świadczenie usług na terenie Niemiec przez polskie podmioty gospodarcze"
  W trakcie spotkania polskie firmy będą mogły się dowiedzieć w jaki sposób dopełnić formalności związanych z wykonywaniem usługi transgranicznej na rynku niemieckim - jak sporządzić umowę o świadczenie takiej usługi, aby uniknąć zarzutu pozorowanej umowy o pracę, w jaki sposób oddelegować pracowników do wykonania takiej usługi oraz jakich procedur administracyjnych należy dopełnić w Niemczech.
  3 kwietnia 2008 "Samozatrudnienie i zakładanie firmy w Niemczech"
  Tematyka spotkania obejmuje omówienie procedur samozatrudnienia, jak też dokonywania rejestracji filii lub oddziału firmy już istniejącej na rynku niemieckim.

  :::Cykl edukacyjny w szkołach "Europejski Rok Dialogu Kultur" marzec 2008.

  Rok 2008 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Pod takim hasłem RCIE zrealizuje coroczną edycję lekcji europejskich "Bliżej Europy", tym razem skierowanych do uczniów koszalińskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia realizowane będą w marcu. Celem ERDM 2008 jest promowanie dialogu międzykulturowego jako narzędzia pomocnego w przyswajaniu wiedzy i zdolności, dzięki którym wszyscy Europejczycy i obywatele Unii Europejskiej będą mogli sprostać wymaganiom, jakie stawia funkcjonowanie w coraz bardziej otwartym i złożonym społeczeństwie. Zadaniem Roku jest także zwiększanie świadomości tego, jak istotne jest kształtowanie aktywnych, otwartych na świat, pełnych szacunku dla zróżnicowania kulturowego i opartych na wspólnych wartościach UE postaw obywatelskich. Podczas prelekcji, które poprowadzą konsultanci RCIE Koszalin, uczniowie dowiedzą się czym jest dialog międzykulturowy, jak należy rozumieć pojęcie międzykulturowości oraz zapoznają z charakterystyką kulturalną poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. z uwagi na to, że w przypadku szkół podstawowych mamy do czynienia z najmłodszymi uczniami prelekcja odbędzie się pod hasłem "Podróż po UE szlakiem bajek". Planujemy realizację ok. 20-25 godzin lekcyjnych w wybranych szkołach. Informacji udziela konsultant RCIE> Magdalena Skrzypek pod nr tel. 094/3471317. Cykl realizowany jest w ramach zadania UKIE "Informacja europejska w regionach 2008"


  :::Ważnei ciekawe. Doniesienia z Unii Europejskiej.

  Czytajnasze artykuły w Dzienniku Koszalińskim Miasto w dodatkach: Budownictwo(wtorek), Rynek (środa), Praca (czwartek). Omawiamy kwestie związane zaktualnym stanem prawnym w gospodarce, biznesie i na rynku pracy Unii Europejskiej oraz zagadnienia praktyczne, prezentujemy ważne informacje, poruszamy najczęściej powracające w debacie społecznej tematy.

  Fundusze UE: kolejne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców
  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się w Koszalinie i regionie nt. konkursów dla przedsiębiorców w ramach działań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.1.2 Inwestycje w MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego czytaj więcej>>

  Fundusze UE: wznowienie konkursów dla mikro-, małych i średnich firm w zachodniopomorskim
  W dniu 21 lipca 2008 ponownie ogłoszono nabór wniosków w ramach działań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Termin składania wniosków 5 sierpnia - 18 września 2008.
  Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach Instytucji Zarządzającej. Są zmiany! czytaj więcej >>

  Otwarte spotkania informacyjne nt. ogłoszonych konkursów dla przedsiębiorców w ramach funduszy UE
  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się w Koszalinie i regionie nt. konkursów dla przedsiębiorców w ramach działań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.1.2 Inwestycje w MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. czytaj więcej>>

  Fundusze UE: konkursy dla mikro-, małych i średnich firm w woj. zachodniopomorskim ogłoszone!
  Informujemy, że zostały ogłoszone konkursy na nabór projektów do działań 1.1.1 "Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa" oraz 1.1.2 "Inwestycje w MSP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego czytaj więcej>>

  Fundusze UE: zawieszenie naborów wniosków
  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach z konkursów 1.1.1 oraz 1.1.2 czytaj więcej>>

  Fundusze UE: Zapraszamy na kolejny dyżur telefoniczny w redakcji Głosu Koszalińskiego
  W najbliższy czwartek - 24 kwietnia 2008, w związku z ogromnym zainteresowaniem, pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie wezmą udział w drugim już dyżurze redakcyjnym Głosu Koszalińskiego.
  Przez godzinę będzie można zadawać telefonicznie pytania na temat dotacji unijnych dla przedsiębiorców w ramach konkursów ogłoszonych z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Pytania będzie można również nadsyłać do redakcji dziennika mailem. Bliższe informacje w wydaniach codziennych Głosu Koszalińskiego. Relację z obydwu dyżurów przedstawiamy tutaj czytaj więcej>>

  ::: Fundusze UE 2007-2013: RCIE tworzy bazę firm piszących wnioski

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie tworzy bazę firm zajmujących się pisaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy UE dla przedsiębiorców. Będziemy ją udostępniać klientom przychodzącym do biura po pierwszą poradę. czytaj więcej>>

  ::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

  .: Rok 2000
  .: Rok 2001
  .: Rok 2002
  .: Rok 2003
  .: Rok 2004
  .: Rok 2005
  .: Rok 2006
  .: Rok 2007
 •  

   AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
  DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
  NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

  Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.