::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM :::

 

UWAGA: informacje zamieszczane na tej stronie są nieaktualne i dotyczą działań, które już miały miejsce.

.: Rok 2009


Rekrutacja na roczne studia podyplomowe

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej informuje o rozpoczęciu rekrutacji na roczne studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii oraz w Natolinie

czytaj więcej >>

Listopad 2009: cykl seminariów informacyjnych "Praca w UE aspekty prawne i społeczne"

Zapraszamy na dwa seminaria poświęcone najczęściej poruszanym zagadnieniom związanym z rynkiem pracy w UE, a więc możliwościom poszukiwania i podejmowania pracy w wybranych państwach UE oraz warunkom korzystania przez pracujących i rodziny z przysługujących świadczeń społecznych.

czytaj więcej >>

5 listopada: Dzień otwarty "Ze skargą strasburską na ty"

Zapraszamy do biura RCIE wszystkich zainteresowanych. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu się z konsultantem RCIE Magdaleną Skrzypek-Terlecką telefonicznie pod nr tel. 094/347 13 17. Można również zadać pytanie mailowo w temacie wpisując "skarga do ETPC"

czytaj więcej >>

20 listopada: Warsztaty dla nauczycieli "Staże i wymiany w programie Leonardo da Vinci".

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza do udziału w nieodpłatnych warsztatach edukacyjnych "Staże i wymiany w programie Leonardo da Vinci". Oferta adresowana jest do nauczycieli profilowanych szkół ponadgimnazjalnych

czytaj więcej >>

Październik 2009: Nowe wydanie Elementarza już dostępne

Wydaliśmy już po raz trzeci naszą broszurę edukacyjną "Unia Europejska. Elementarz". Publikacja zawiera zestaw podstawowych wiadomości na temat Unii Europejskiej, jej historii, funkcjonowania, instytucji, symboliki, obywatelstwa europejskiego, euro, polityki, państw członkowskich, strefy Schengen oraz drogi Polski do UE.

czytaj więcej >>

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "GWIEZDNY KRĄG"

W imieniu organizatorów zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do udziału w konkursie. Konkurs składa się z trzech etapów - lokalnego, regionalnego i ogólnopolskiego. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń szkół upływa 9 grudnia 2009. Z zasadami uczestnictwa w konkursie, terminarzem i formularzami zgłoszeniowymi można zapoznać się na stronach konkursu

czytaj więcej >>

1 października: Spotkanie informacyjne "Prawa konsumenta w UE"

Zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne poświęcone prawom konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej. W trakcie spotkania zostaną omówione regulacje związane ze sprzedażą konsumencką, zakupami internetowymi oraz zakresem praw przysługujących w przypadku korzystania z podróży samolotem i usług biur turystycznych.

czytaj więcej >>

Wrzesień-październik 2009: Cykl spotkań z młodzieżą "5 lat Polski w UE, 5 lat Koszalina w UE"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we wrześniu i październiku 2009 na terenie miasta Koszalina cykl edukacyjny "Bliżej Europy", adresowany do młodzieży szkół średnich. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "5 lat Polski w Unii Europejskiej, 5 lat Koszalina w Unii Europejskiej"

czytaj więcej >>

10 września: zapraszamy na dyżur konsultanta RCIE w redakcji Głosu Koszalińskiego

Dyżur telefoniczny rozpocznie się o godz.10.00. Tematyka obejmie zagadnienia związane z ochroną praw człowieka i obywatela w UE oraz możliwościom składania skarg i petycji do instytucji europejskich

czytaj więcej >>

Wrzesień 2009: Materiały dla nauczycieli

Uwaga szkoły! RCIE Koszalin przygotowało pakiety materiałów informacyjnych przydatne dla nauczycieli w dotyczące edukacji w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz polityki UE . Materiały będą do odebrania w biurze RCIE od września. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 094 3471317. Informujemy też w dziale Edukacja Europejska o nowych konkursach o tematyce unijnej dla młodzieży.

czytaj więcej >>

Sierpień 2009: Cykl spotkań informacyjnych "Przedsiębiorco, skorzystaj na UE"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na seminaria i spotkania informacyjne w regionie w związku z naborem wniosków dla mikroprzedsiębiorców w woj. zachodniopomorskim

czytaj więcej >>

6 sierpnia - "Rynek duński bez tajemnic"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 6 sierpnia 2009 na seminarium informacyjne "Rynek duński bez tajemnic" poświęcone wszelkim aspektom prowadzenia aktywności gospodarczej przez obywateli polskich na rynku duńskim.

czytaj więcej >>

10 lipca: zapraszamy na dyżur konsultanta RCIE Koszalin w redakcji Głosu Koszalińskiego

Dyżur telefoniczny rozpocznie się o godz. 10.00. Tematyka dyżuru będzie obejmować zagadnienia związane z podróżowaniem po Unii Europejskiej, m.in. przekraczania granic, ubezpieczeń zdrowotnych, poruszania się samochodem, przewozu zwierząt, nagłych wypadków itp.

czytaj więcej >>

Dotacje i granty na projekty medialne i internetowe

Jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć medialnych i internetowych o tematyce związanej z wybranymi dziedzinami integracji europejskiej

czytaj więcej >>

Ważne i ciekawe. Doniesienia z Unii Europejskiej

Czytaj nasze artykuły w Dzienniku Koszalińskim Miasto w dodatkach: Budownictwo(wtorek), Rynek (środa), Praca (czwartek). Omawiamy kwestie związane z aktualnym stanem prawnym w gospodarce, biznesie i na rynku pracy Unii Europejskiej oraz zagadnienia praktyczne, prezentujemy ważne informacje, poruszamy najczęściej powracające w debacie społecznej tematy. Cykl publikowany jest od lutego w ramach realizacji zadania UKIE "Informacja europejska w zachodniopomorskim 2009"

22 maja: Spotkanie informacyjne Rynek pracy w Belgii i Danii dla Polaków

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 22 maja 2009 na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom poszukiwania i podejmowania pracy na rynku duńskim i belgijskim

czytaj więcej >>

Zatrudnienie w instytucjach UE

Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) ogłosił konkursy otwarte na stanowiska administratorów (AD5), w celu stworzenia list rezerwowych. Konkursy przeznaczone są dla obywateli Polski oraz Czech

czytaj więcej >>

8 maja: Radiowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie i Radio VOX FM zapraszają na konkurs na antenie z okazji piątej rocznicy członkostwa Polski w UE oraz Dnia Unii Europejskiej

czytaj więcej >>

Maj 2009: Nowe raporty i broszury z okazji 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydał szereg publikacji rocznicowych. Zawierają one między innymi: ocenę wpływu członkostwa w Unii Europejskiej, na rozwój gospodarczy Polski, charakterystykę nowych zjawisk w zakresie migracji ludności i sytuacji na rynku pracy, bilans transferów między Polską a unijnym budżetem, bilansu pięciu lat członkostwa dla rolnictwa i rozwoju wsi, informacje o poziomie absorpcji funduszy strukturalnych i ocenę stopnia wykorzystania szans, jaki daje członkostwo w zakresie edukacji.

czytaj więcej >>

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej"

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Oceniającej, które odbyło się 22 kwietnia w Szczecinie. Komisja wyłoniła 6 zwycięskich prac.

czytaj więcej >>

28 kwietnia: Warsztaty "Europass - większe szanse na rynku pracy".

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza do udziału w nieodpłatnych warsztatach edukacyjnych: "Europass - większe szanse na rynku pracy". Oferta skierowana jest do nauczycieli przedsiębiorczości i języków obcych szkół ponadgimnazjalnych

czytaj więcej >>

Kwiecień 2009: Cykl spotkań informacyjnych "Przedsiębiorco, skorzystaj na UE" VII edycja

W związku z planowanymi oraz ogłoszonymi w okresie kwiecień-maj 2009 naborami dla przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we współpracy z wybranymi gminami regionu cykl seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców

czytaj więcej >>

Marzec 2009: Konkurs dla organizacji pozarządowych "Pięć lat członkostwa Polski w UE"

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych "Pięć lat członkostwa Polski w UE". Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2009

czytaj więcej >>

Luty/marzec 2009: 5 lat Polski w Unii Europejskiej - cykl lekcji europejskich w gimnazjach

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie realizuje w lutym i marcu 2009 w gimnazjach na terenie Koszalina cykl edukacyjny "Bliżej Europy". Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Szanse i wyzwania dla młodzieży w UE - bilans 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej"

czytaj więcej >>

28 stycznia : Spotkanie informacyjne "Rynki pracy w Unii Europejskiej dla Polaków"

Na spotkaniu pracownicy RCIE przedstawią informacje, jakie są zasady poszukiwania i podejmowania pracy w UE, w jakich państwach najłatwiej tę pracę uzyskać i gdzie są najkorzystniejsze ekonomicznie warunki pracy, najtańsze koszty utrzymania i najlepsze zarobki.

czytaj więcej >>

Przedsiębiorco skorzystaj na UE. Przewodnik po dostępnych funduszach UE w latach 2007-2013

Wydaliśmy nową publikację informacyjną dla przedsiębiorców zainteresowanych funduszami unijnymi na rozwój firmy. Można ją otrzymać bezpłatnie w biurze RCIE przy ul.Młyńskiej 2, jest również udostępniona w dziale Publikacje w wersji elektronicznej.

czytaj więcej >>

Uwaga szkoły! Dystrybucja materiałów promocyjnych

Informujemy, iż w związku z otrzymaniem z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej materiałów promocyjnych prowadzimy wśród szkół regionu koszalińskiego ich dystrybucję. Zainteresowane szkoły mogą zasięgnąć informacji w naszym biurze pod nr tel.094 3471317. Przypominamy o zasadach odbioru materiałów

czytaj więcej >>

Wykaz aktualnie dostępnych dotacji ze środków UE

Informacje o aktualnie dostępnych możliwościach dofinansowania z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych UE oraz dofinansowania działań związanych z integracją europejską z innych źródeł  

czytaj więcej >>

Jak pisać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

Celem naszego informatora jest poprowadzenie " krok po kroku" ewentualnego skarżącego przez zawiłości strasburskich procedur w taki sposób, aby po jego lekturze dokładnie wiedział w jakim terminie należy taką skargę złożyć, jakie wymogi formalne powinna ona spełniać i przede wszystkim jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres skargi

czytaj więcej >>

Fundusze UE: Spotkanie informacyjne "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 22 października 2009 r. na spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. zachodniopomorskiego. czytaj więcej>>

Fundusze UE: konkurs dla małych i średnich przedsiębiorców w zachodniopomorskim ogłoszony
15 października rozpocznie się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa RPOWZ. Potrwa do 30 listopada 2009. Zapoznaj się z warunkami ubiegania się o dotację oraz pełną dokumentacją konkursową czytaj więcej>>

Fundusze UE: Uwaga! Zmiany zasad w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW"
Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich". Proponowane zmiany są dość znaczne czytaj więcej>>

Fundusze UE: Rusza działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" POIG
28 września rozpocznie się nabór do działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na realizację projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata czytaj więcej>>

Fundusze UE: Nabór wniosków na zakup usług doradczych dla MSP ogłoszony
15 września rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 1.3. RPOWZ Specjalistyczne doradztwo dla MSP. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie doradztwa m.in. w zakresie jakości, planowania inwestycyjnego, wdrażania specjalistycznych technologii, rozwoju strategicznego firmy. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 października czytaj więcej>>

Fundusze UE: Nabór wniosków na dofinansowanie misji i targów uruchomiony
Od 17 sierpnia przedsiębiorcy w naszym województwie mogą składać wnioski w ramach działania 1.3.2 RPOWZ Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym i ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów udziału w targach i misjach gospodarczych. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu dostępnych środków czytaj więcej>>Fundusze UE: Spotkanie informacyjne "Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 30 lipca 2009 na spotkanie informacyjne na temat schematu B działania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. czytaj więcej>>Fundusze UE: Spotkanie informacyjne "Małe Dotacje dla mikroprzedsiębiorców"
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 9 lipca 2009 na spotkanie informacyjne na temat schematu B działania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego czytaj więcej>>

Fundusze UE: Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.1.1 RPOWZ uruchomione
Od 15 lipca 2009 rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami zostają uruchomione dwa konkursy - schemat A dla projektów o całkowitej wartości powyżej 200 tys. zł oraz schemat B, tzw. "Małe dotacje" poniżej 200tys. zł czytaj więcej>>

Fundusze UE: Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw PROW będzie dodatkowy nabór
ARiMR podała, że w ramach ostatniego naboru zakończonego 18 maja w żadnym z województw nie wykorzystano całej puli środków UE przeznaczonych na to działanie w 2009. W naszym województwie do dyspozycji jest ponad 49mln zł. Do 18 maja wpłynęło 175 wniosków, których kwota stanowi jedynie 56,60% dostępnych środków czytaj więcej>>

Fundusze UE: Cykl spotkań informacyjnych "Przedsiębiorco, skorzystaj na UE" VII edycja
W związku z planowanymi oraz ogłoszonymi w okresie kwiecień-maj 2009 naborami dla przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we współpracy z wybranymi samorządami gmin regionu cykl seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców czytaj więcej>>

Fundusze UE: Dyżur telefoniczny w redakcji Głosu Koszalińskiego
17 kwietnia 2009 w godz. 10.00-11.00 pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej będą odpowiadać na pytania o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW. Bliższe informacje w wydaniach codziennych Głosu Koszalińskiego.
Relacja z dyżuru >>

Fundusze UE: nabór wniosków do poddziałania 1.1.3 RPOWZ ogłoszony
2 kwietnia ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2009 czytaj więcej >>

Prawo UE: Spotkanie informacyjne "Jak skutecznie radzić sobie z problemami prawnymi w kontaktach gospodarczych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej" 25 marca 2009
Przedsiębiorco, masz problemy wynikające z dyskryminacji i nieprawidłowego stosowania wobec Ciebie prawa UE przez instytucje publiczne państw unijnych? Czy dotyczą one dostępu Twoich produktów do rynku UE, świadczenia usług, kontroli granicznych, zakładania działalności gospodarczej na terenie UE, zamówień publicznych lub zwrotu podatku VAT? Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza 25 marca 2009 na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i obywateli podejmujących pracę w UE. czytaj więcej >>

Fundusze UE: Termin uruchomienia działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW
Znany już jest przewidywany termin uruchomienia działania 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z zapowiedzią planowana data ogłoszenia naboru to 31 marca 2009, zaś jego rozpoczęcie to 5 maja 2009. Potrwa on 10 dni kalendarzowych. ARIMR opublikował również projekty dokumentów aplikacyjnych. czytaj więcej >>

Fundusze UE: Trwa nabór wniosków do "Paszportu do eksportu"
Ogłoszony został nabór wniosków do działania 6.1 "Paszport do eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Potrwa on do 31 marca 2009 albo aż do wyczerpania alokacji środków finansowych przewidzianych na I rundę aplikacyjną. czytaj więcej >>

Fundusze UE: Uproszczenia w następnych konkursach RPOWZ dla przedsiębiorców
Urząd Marszałkowski przedstawił listę uproszczeń, które zamierza wdrożyć w następnych konkursach dla przedsiębiorców. Firmy na pewno ucieszy przede wszystkim złagodzenie kryteriów związanych z innowacyjnością projektu, wprowadzenie wydzielonej możliwości ubiegania się o małe dotacje oraz ograniczenie objętości dokumentacji i uproszczenie niektórych formularzy. Tutaj znajduje się lista uproszczeń. >>

Przedsiębiorco skorzystaj na UE. Przewodnik po dostępnych funduszach UE w latach 2007-2013
Wydaliśmy nową publikację informacyjną dla przedsiębiorców zainteresowanych funduszami unijnymi na rozwój firmy. Można ją otrzymać bezpłatnie w biurze RCIE przy ul.Młyńskiej 2, jest również udostępniona w dziale Publikacje w wersji elektronicznej. czytaj więcej >>

::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

.: Rok 2000
.: Rok 2001
.: Rok 2002
.: Rok 2003
.: Rok 2004
.: Rok 2005
.: Rok 2006
.: Rok 2007
.: Rok 2008

 

 AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.